Göm menyn

Universitetet öppnar igen

Alla campus vid Linköpings universitet kommer att öppna igen på lördag och verksamheten pågår enligt det normala. Universitetet utrymdes på fredagseftermiddagen efter ett hot men universitetsledningen har efter dialog med polisen beslutat att öppna verksamheten igen.

- Vi gör bedömningen att det inte längre föreligger ett hot, säger Kent Waltersson, universitetsdirektör. Vi tackar all personal och alla studenter som tog våra instruktioner om utrymning på allvar och snabbt tömde lokalerna.
- Med tanke på det som hänt i världen och i vår närmaste omgivning tog vi hotet på allvar och valde att ta stänga ner och aktivera vår krisledning, säger Kent Waltersson.

Krisledningen har haft kontinuerlig kontakt med polisen under hela förloppet och med de senaste beskeden så finns det inte längre skäl att hålla verksamheten stängd.

Att universitetet öppnar igen lördag morgon betyder att de tentor som är inplanerade i helgen kommer att genomföras. Bibliotek och andra verksamheter håller öppet som vanligt.

De studenter som fick utrymma mitt under tentamen på fredagen, kommer att erbjudas ett nytt tentamenstillfälle senare via kursansvarig.

 


2019-08-23
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-23