Göm menyn

Utrymning pga av hot

(Uppdaterad 2019-08-23 16:01)

Ett hot riktas mot Linköpings universitet. Universitetsledningen väljer därför att omgående utrymma och stänga universitetet, samtliga Campus.

- Universitetet har fått ett hot riktat mot sig. Det har koppling till affischer som spridits på Campus Valla. Vi har utrett frågan och efter samråd med polisen beslutat att utrymma våra lokaler. Vi har gått ut med information till anställda och studenter vid alla våra campus om att att utrymma våra lokaler. Vi har också samlat krisledningen och ytterligare information kommer att ges via våra sociala kanaler och webb, säger universitetsdirektör Kent Valtersson.

Än så länge utgår vi ifrån att verksamheten bedrivs som vanligt under lördagen. Finns det anledning att göra en ny bedömning återkommer universitetet med ny information.

Polisens information:

"Under förmiddagen fick polisen information om att affischer med hotfullt innehåll hade satts upp på flera ställen på Linköpings Universitet i Valla. På affischerna fanns adresserna till en internetsida där man kan se en film där en man med vapen poserar.

Med anledning av detta har polisen inlett förundersökningar gällande tre brottsrubriceringar: grovt olaga hot mot grupp, grovt vapenbrott samt olaga affischering. Polisen arbetar med att få fram vem som har framfört hotet men det finns ingen misstänkt i nuläget.

Polisen har under dagen rört sig vid universitetsområdet och kommer att fortsätta göra så under eftermiddagen. Universitet tog under eftermiddagen beslut om att utrymma lokalerna i Linköping och i Norrköping. Detta är inte ett beslut av polisen.

Frågor gällande brottsutredningar besvaras av polisen men övriga frågor hänvisas till Linköpings Universitet."

Polisens Nyheter och händelser

 


2019-08-23
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-23