Göm menyn

Tentasalar förberedda för digital examination

I takt med att allt fler examinationer kommer ske digitalt, är det nödvändigt att också förbättra infrastrukturen. Under sommaren har tentasalar fått eluttag till varje plats och utbyggt nätverk.

Bild: Karolina Ganhammar, universitetsarkitekt, visar ett av eluttagenI juni genomfördes de första två digitala examinationer på det decentraliserade läkarprogrammets sjätte termin. Det gjordes på fyra studieorter med totalt 250 studenter.
Under sommaren har infrastrukturen i flera salar förbättrats och omtentan i augusti kunde göras i tre av fyra tentasalar i Terra.
- På Campus Valla har två salar i Terra utrustats med eluttag till alla platser och nätverket utökats, berättar universitetsarkitekt Karolina Ganhammar som initierat upprustningen. Nu är tre av fyra salar i Terra utrustade för digital examination.

När det gäller nätverket har man tagit höjd för allt som är möjligt att göra i systemet Wiseflow. Exempelvis ska alla som tentar kunna titta på en film samtidigt.
Så småningom kommer varje plats också förses med akustikskärm som också gör att det inte går att snegla på grannen. Då går det att möblera så att man sitter mitt emot varandra, något som Örebro universitetet inspirerat till.

En tentasal i Terra var sedan tidigare utrustad för digital examination. Under sommaren har alltså ytterligare två salar rustats upp och under hösten, så snart det blir en lucka i tentaschemat, görs den fjärde salen. På Campus Norrköping har den största tentasalen, SP 71, sedan tidigare eluttag och under sommaren har också nätverket uppgraderats.

Bild: Nätverket förstärkt i tentasalarnaMaid Muchtar och Jonathan Edwardsson är två läkarstudenter som skrivit sin tenta digitalt.
- Det är skönt att tenta digitalt, det går snabbt att svara och det är enklare när man ska radera eller redigera. Nackdelen för mig personligen, är jag koncentrerar mig bättre och tänker efter mer när jag skriver för hand. Men jag ser också möjligheter med digital examination. Man skulle till exempel kunna lyssna på en ljudfil i systemet, säger Maid Muchtar.

- Jag tycker också det är bra med digital tenta, säger Jonathan Edwardsson. En nackdel är att man inte kan rita bilder. Nu får man rita på papper, fotografera och ladda upp. Min förhoppning är att det kommer att gå snabbare att få tillbaka tentan rättad när fler examinatorer kan rätta samtidigt.

Bild: Bänkar med eluttag i tentasal Också tentavakterna verkar nöjda med digital examination. Efter vårens tentor sa de flesta att det varit roligt, enligt verksamhetsansvarig Marie Plantin.
- Men det tar också tid att lära sig nytt och skapa nya rutiner. Något som flera tentavakter lyfte var att inlämningen gick så snabbt. Tidigare var de tvungna att sortera frågorna i högar, nu skriver de bara in ett lösenord på datorn så är det klart. Digital examination minskar administrationen för både tentavakter och administratörer.

Redan är ett 20-tal digitala tentor bokade i höst, från alla fakulteter. Det var därför helt nödvändigt att anpassa tentasalarna.
- Det vi gör nu är att se över möjligheten att bygga kombinerade lär- och tentasalar, säger Karolina Ganhammar. Först ut är Fysikhuset. Men det här är ännu i ett utredningsskede, ombyggnad och anpassning kan starta först vid årsskiftet och salarna tas i bruk under 2020.

 

Vill du göra din examination digital?
Under hösten genomförs flera utbildningar, både för lärare och för administratörer.
Se datum och anmäl dig här

 

 


Elisabet Wahrby 2019-08-13
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-13