Göm menyn

Nya donationer till LiU

Omstarten av LiU Donation har börjat bra. Flera donationer har kommit in och parallellt pågår arbete med några pilotkampanjer. Som högaktuella Studenthuset och Affärsjuridik som fyller 25 år i höst.

Två exempel på donationer som kommit in under våren är en privat donation till Linköpings universitets Jubileumsstiftelse från LiU-alumnen Christer Gilén.
Donationen innebär att två stipendier instiftas i hans namn och de ska årligen delas ut till studenter för bästa examensarbete eller masteruppsats inom områdena ”Ekonomisk styrning, organisation och innovation” och ”Statistik och maskininlärning”. Stipendierna är på 10 000kr vardera, per år. Det första utdelningstillfället kommer att ske i oktober 2019.

Det andra är Ingrid Arnesdotter, professor emerita i affärsrätt, som donerat medel till ”Affärsjuridiska fonden”, som en del av Jubileumsstiftelsen.
Medlen skall användas för utvecklingen av en doktorandkurs med fokus på metoder för affärsrättslig forskning eller som bidrag till finansieringen av en doktorandanställning i affärsrätt. Fonden är öppen för vidare insättningar och kommer att presenteras i samband med Affärsjuridiska programmens 25-årsjubileum i oktober då bland annat alumnen Andreas Norlén kommer och föreläser.

Parallellt med uppbyggandet av den långsiktiga donationssatsningen arbetar entusiasterna Kristina Lyngenberg och Marina Keteli med några utvalda pilotkampanjer.

Studenthuset
Sätt guldkant på Studenthuset för att skapa ”Alla tider mest dynamiska studiemiljö”

Affärsjuridisk forskning
Möjliggör Affärsjuridisk forskning.

Elektroniska mediciner
Bidra till att utveckla forskningen kring framtidens Elektroniska mediciner.

Exploranation Laboratory
Bidra till att bygga ett världsunikt visualiseringslabb.


2019-06-27
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-27