Göm menyn

Fler får examinera digitalt

Under våren har digital salsexamination genomförts med studenter på läkarprogrammet. Under hösten kommer ytterligare drygt 20 kurser examinera digitalt.

Under våren har systemet för digital examination, Wiseflow, implementerats på LiU. I en första omgång har två examinationer på det decentraliserade läkarprogrammets sjätte termin genomförts, den 4 och 5 juni. Det skedde på fyra studieorter; Linköping, Norrköping, Kalmar och Jönköping med totalt 250 studenter. Två omtentor kommer att genomföras i augusti, också på fyra orter.
- Genomförandet gick i stort sett bra med mycket positiv återkoppling från studenterna, säger projektledare UllaKarin Sundqvist Nilsson.

Under våren har kursansvariga som önskar examinera digitalt fått anmäla intresse. Projektets målsättning har varit att alla fakulteter ska genomföra minst en examination digitalt under 2019. Vilket kommer att uppnås.
- Intresset har varit stor och vi har kunnat erbjuda möjlighet för drygt 20 kurser och cirka 40 tentor som önskat digitala examination att göra det under hösten 2019. Men det är under förutsättning att infrastrukturen, som el och nätverk, kommer på plats enligt tidplanen i tentasalarna.

En annan förutsättning är att de som anmält intresse också deltar i relevanta utbildningar för berörda målgrupper. Utbildningstillfällen och anmälan finns på projektets webbplats.
- De som anmält intresse kommer att prioriteras på kurserna, men andra intresserade är också välkomna, säger UllaKarin Sundqvist Nilsson.

Utbildningen är tre timmar lång och en stor del av den tiden används för eget arbete i systemet, WISEflow.
- Vi vill vara säkra på att alla har fått en grundläggande genomgång. Det är bättre än att var och en lär sig själv, säger Linnea Björk Timm, en av kursledarna. En grundläggande genomgång gör också att användarna känner sig tryggare och arbetsbelastningen för Tentamensservice minskar om alla gör rätt och på samma sätt.

De första tentorna på läkarprogrammet fungerade väldigt bra och det var förvånansvärt lite strul med själva systemet.
- Jag blev själv överraskad över hur enkelt systemet är, säger Linnea Björk Timm. De är lättnavigerat och fungerar riktigt, riktigt bra.

 


Elisabet Wahrby 2019-06-25
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-26