Göm menyn

Nytt LiU-kort i augusti

Den 1 augusti införs ett nytt LiU-kort. Kortet har LiU-profil men har inte personuppgifter tryckt på det eftersom informationen lagras digitalt. Du som redan har ett LiU-kort behöver inte hämta ut ett nytt. 

Tre stycken LIU-kort i olika färg.Som en följd av effektivitetsutredningen har LiU beslutat att inte längre ha personuppgifter tryckta på kortet (bild, namn och personnummer). Det nya LiU-kortet kommer därmed inte längre att vara en ID-handling på samma sätt som tidigare eftersom informationen om dig inte är tryckt synligt på kortet. Kortet är dock fortfarande registrerat på dig som enskild person, vilket du också styrker med din namnteckning på kortets baksida. 

Information om namn, personnummer, porträttbild samt information om att du är anställd kommer att finnas lagrad digitalt i fortsättningen. Med en bärbar enhet kan campusväktarna skanna av ditt kort för att se informationen. På motsvarande sätt kommer tentavakterna att kunna skanna av studenternas kort vid tenta. 

Kortet kommer fortfarande att användas som passerkort på campus, för att låna litteratur på alla LiU:s bibliotek, utskrift, kopiering och för tjänsteresor med campusbussen. 

Tre stycken LIU-kort. Ett med baksidan uppåtvänd.Administreras av Infocenter

Den 1 augusti kommer detta nya LiU-kort att införas och, precis som idag, hämtas ut på något av våra tre Infocenter. Om du redan har ett LiU-kort kommer det fortsätta att fungera och du behöver inte hämta ut ett nytt kort annat än om det befintliga går sönder eller går förlorat. Du behöver inte längre uppdatera ditt gamla kort. Behörigheter till lokaler och information om dig kommer att vara aktivt så länge du är anställd.

Du behöver ta med en giltig ID-handling för att styrka din identitet vid uthämtningen av ett nytt LiU-kort.

Ny rutin för bild (anställd)

För dig som är anställd kommer det inte att krävas en bild på dig för att du ska få ut ditt nya LiU-kort. Den bild som används till din medarbetarsida på liu.se kan kopplas även till LiU-kortet när en sådan är tagen. Den bilden ska tas av en kommunikatör på din institution eller vid något av de drop-in-tillfällen som Kommunikations- och marknadsavdelningen ordnar.

Doktorander

Du som doktorand har tidigare behövt ha både ett student-kort och ett anställd-kort. Du kommer i fortsättningen bara att behöva ha ett LiU-kort. Det finns inget krav på en porträttbild.

 

Mer information

Beslut om fortsatt arbete inom effektiviseringsuppdraget (PDF)

Effektivisering av universitetsgemensam verksamhet (PDF) 


2019-06-19
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-24