Göm menyn

HR-status - de nya institutionerna

På våra tre nya institutioner; HMV, BKV och IKOS, som drar igång den förste januari 2020, pågår just nu den viktiga uppgiften med att bygga upp tre nya organisationer och verksamheter. I det arbetet pågår olika delar inom HR-området som HR-direktören, Pia Rundgren, håller ihop.

Bild: Pia Rundgren, HR-direktörDen första delen handlar om att respektive ny prefektur på HMV (Institutionen för hälsa, medicin och vård), BKV (Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper) och IKOS (Institutionen för kultur och samhälle) ska arbeta fram sina nya organisationsstrukturer med avdelningar och enheter. I våras fick berörda institutioner; IKK, ISV, ISAK, IMH, IKE, IBL och delar av Tema och IEI, i uppdrag att kartlägga och rapportera in nuvarande bemanning; antal anställda och vilka olika kompetenser som finns inom både kärn- och stödverksamheten, samt göra en övergripande kartläggning hur behovet av bemanning kommer att se ut från och med starten av de nya institutionerna HMV, BKV och IKOS den förste januari 2020. Det arbetet är klart och visar att nuläge och framtida läge kring bemanning i stora drag är i balans.

Den andra delen handlar om tillsättning av de administrativa chefstjänsterna inom HMV, BKV och IKOS. Tillsättningen sker genom kungörelse, som publicerades på LiU:s externa webbplats den 5 juni med sista ansökningsdag den 27 juni. De nya institutionernas prefekter; Preben Bendtsen, Anders Fridberger och Josefina Syssner, samt biträdande universitetsdirektören Ann Holmlid, och Pia Rundgren, HR-direktören, bildar tillsammans rekryteringsgruppen som kommer att vara sammanhållande i rekryteringen. Metoden med kungörelse valdes för att få en så rättvis prövning som möjligt och för att skapa ett så starkt mandat som möjligt för de nya administrativa cheferna.

Den tredje delen handlar om att bemanna de nya institutionerna mer konkret - medarbetare för medarbetare. Respektive prefekt har ansvar för sin institutions arbete, men utifrån ett LiU-övergripande perspektiv. Det arbetet kommer att starta i september. Grundtanken är dialog mellan chef och medarbetare – och mellan institutioner där det finns behov av det.

- Den LiU-gemensamma processen som vi arbetar utifrån, och dialogen mellan chef och medarbetare är viktig, säger Pia Rundgren.

 


Sara Hammarsten 2019-06-13
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-12