Göm menyn

LiU med i Klimatramverket

Det händer mycket på miljöområdet på LiU nu. Nyligen undertecknade rektor Klimatramverket och beslut har tagits om att LiU:s miljöledningssystem ska vara certifierbart till 2021.

Bild av miljöledningssystemetKlimatramverket för universitet och högskolor är gemensamt och anger hur varje lärosäte kan förhålla sig till klimatomställningen och minska sina utsläpp av växthusgaser. Till år 2030 ska de lärosäten som anslutit sig till Klimatramverket ha genomfört åtgärder så att de ligger i linje med samhällets nationella och internationella mål.
Klimatramverket startades hösten 2018 på initiativ av KTH och Chalmers. Hittills har ett 30-tal lärosäten anslutit sig, varav LiU är ett.

Läs det undertecknade Klimatramverket för LiU (pdf)

Senast år 2021 ska LiU:s miljöledningssystem vara certifierbart enligt ISO 14001. Det har universitetsdirektör Kent Waltersson beslutat. Ett certifierbart miljöledningssystem innebär att en intern miljörevision är genomförd och att LiU bedöms vara redo för en granskning av ett externt certifieringsorgan. Den externa granskningen ska inte resultera i någon större avvikelse från miljöledningsstandarden ISO 14 01.

En övergripande plan för att uppnå detta ingår i beslutet och en detaljerad åtgärdsplan kommer att tas fram.

Läs beslutet och planen för ett certifierbart miljöledningssystem (pdf)

 

 

 

 

 


2019-06-12
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-12