Göm menyn

Välkommen på lärmiljöfika!

Välkommen till det fjärde, återkommande tillfälle att diskutera behov, önskemål och nyheter kring olika lärmiljöer. Den här gången på Campus US.

Välfungerande lärmiljöer är en förutsättning för högkvalitativ undervisning. För att skapa goda lärmiljöer behöver flera aspekter samverka: rummet och dess fysiska förutsättningar, den tekniska utrustningen och inte minst hur läraren väljer att lägga upp lärtillfället. Tidigare har dessa aspekter behandlats var för sig, men LiU tar nu ett samlat grepp om lärmiljöfrågorna genom ett nytt samarbete mellan fastighetsavdelningen, IT-avdelningen och Didacticum.

Lärmiljöfika är en av satsningarna inom detta samarbete. Alla som är intresserade av undervisning och lärmiljöfrågor är välkomna att fika med oss den sista torsdagen i varje månad. Vi kommer att alternera mellan campus och miljöer för att täcka så stor del av LiU som möjligt.
Ta med dig och ventilera dina funderingar kring våra gemensamma lärmiljöer. Inga frågor är för små eller för stora för lärmiljöfika, men för att skapa lite struktur kommer varje tillfälle att ha ett huvudtema.

  • Torsdag 23 maj kl 13.00 på Campus Campus US, Belladonna
  • Huvudtema: Hur kan vi skapa närvarande utbildning på distans?

 

Planering för lärmiljöfika hittar du här

 


Elisabet Wahrby 2019-05-20
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-20