Göm menyn

Återbruk för studenter

Återbruket blev en succé redan från starten i april 2016. Nu går man vidare. Tillsammans med studentföreningen Navitas och med ekonomiskt stöd från klimatfonden håller Studentåterbruket nu på att ta form.

Bild: Eva Vollmer och Micke NilssonI juni varje år lämnar ett stort antal studenter studentlivet, staden och sin bostad. Många har skaffat möbler tillfälligt, för tiden under studierna och vill sälja sina möbler när de flyttar. Men i början av sommaren finns ingen efterfrågan. Nya studenter kommer till Linköping först vid terminsstart i augusti och behöver då både skaffa bostad och möbler. Till det kommer ett stort antal internationella studenter som flyttar till Linköping för ännu kortare tid.

Det här sommarglappet hade studenten Eva Vollmer gått och fundera på. Eva är masterstudent inom social work med fokus på hållbarhet och entreprenörskap, och engagerade i studentföreningen Navitas som verkar för en hållbar utveckling.
På sitt håll gick Micke Nilsson, ansvarig för LiU:s Återbruket,  i ungefär samma tankar. Han hade ett nära samarbete med LiU:s dåvarande miljöstrateg Anna Karin Unger som kopplade ihop honom med Eva Vollmer. Sen gick det snabbt.

- Vi träffades för ett första möte i oktober förra året, berättar Micke Nilsson. I februari fick vi klartecken att köra igång. Vi skrev och skickade in en ansökan till fonden för klimatkompensation och beviljades 50 000 kronor, medel som kommer att användas för startkostnader som transporter och skyltar.

Navitas kommer att svara för driften av Studentåterbruket som kommer att hålla öppet vissa dagar och tider i veckan. Micke Nilsson, som byggt upp LiU:s Återbruket, kommer att vara behjälplig.
- Återbrukets koncept och logistik, med en köp- och säljplats i Lisam, kan i princip bara kopieras. Vi kommer också släppa förrådet i A-husets källare till Studentåterbruket. Där finns bra logistik med hiss.
Till Studentåterbruket kan man antingen skänka sina möbler eller så vill man ha betalt. I de fallen gör köparen och säljaren själva upp. Navitas kommer inte att hantera några transaktioner eller pengar.

- Navitas har gjort en undersökning bland studenterna. Väldigt många ställer sig positiva till ett studentåterbruk, säger Eva Vollmer. Och jag har redan fått förfrågningar från internationella studenter som undrar när vi tänker dra igång.
Planen var att försöka komma igång redan nu till sommaren.
- Men tiden blir för knapp, istället blir det till årsskiftet, säger Eva Vollmer. Under sommaren kommer vi att skriva policys och riktlinjer för hur verksamheten ska fungera. Just nu håller vi på att rekrytera medarbetare till Studentåterbruket.

 

Vill du jobba med Studentåterbruket?

 


Elisabet Wahrby 2019-05-08
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-08