Göm menyn

Ledningen utsedd för institution Z

Josefina Syssner kommer att utses till prefekt för den nya institutionen för humaniora och samhällsvetenskap av rektor Helen Dannetun. Josefina Syssner är biträdande professor i kulturgeografi och har forskat ibland annat om landsbygdsfrågor. Hon har också varit föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. Som proprefekter kommer samtidigt Ann-Kari Sundberg som för närvarande är prefekt på IKK, och professor Stefan Jonsson vid ISV att utses.

Bild: Josefina Syssner, ny prefekt för institution Z

Den nya institutionen, som i avvaktan på ett namn kallas Z, byggs upp under 2019 för att formellt ersätta institutionerna IKK, ISAK och ISV från förste januari 2020. Ett viktigt steg i detta arbete blir att rektor, efter omfattande beredning av de utsedda koordinatorerna och förankring med de fackliga företrädarna, tar beslut om den nya institutionens ledning om en vecka.

- Det är väldigt spännande att se hur en ny och viktig institution nu växer fram.  Jag har stora förväntningar på att den ska skapa attraktiva och relevanta utbildningar för framtiden och Josefina Syssner är med sin utblick och kunskap om vår omvärld helt rätt person att leda verksamheten, säger rektor Helen Dannetun.

- Humaniora och samhällsvetenskap står för så mycket som är viktigt. Vi kan sätta frågor i ett större sammanhang, vara kritiska och ifrågasättande. Vi kan lyfta fram nya perspektiv och ställa frågor som annars inte ställts. Vi kan nyansera en polariserad samhällsdebatt, samtidigt som vi kan tydliggöra konfliktytor och orättvisor. Allt detta behövs mer än någonsin, säger Josefina Syssner.

Bild: Stefan Johnsson, ny proprefekt för institution ZStefan Jonsson blir en av de två proprefekterna på den nya institutionen. Han är professor på ISV och ansvarig för forskarutbildningen på REMESO.
- Den nya institutionen innebär förhoppningsvis en kraftsamling för att skapa samhällskritisk, samhällsnyttig och demokratifrämjande humanistisk forskning. När vi skapar den är det en stor fördel att arbeta vid ett universitet där tvärvetenskap är en vana, säger Stefan Jonsson.

Den andra proprefekten blir Ann-Kari Sundberg som idag är prefekt vid IKK.
- Ann-Kari Sundberg har gedigen erfarenhet av och känner väl till behoven inom humaniora. Josefina Syssner, Stefan Jonsson och Ann-Kari Sundberg kommer att bilda ett starkt ledarskap så att vi kan genomföra de beslut som universitetsstyrelsen tagit, säger Helen Dannetun.

Bild: Ann-Kari Sundberg- Det känns utmanande och spännande. Det är en viktig uppgift att få vara delaktig i byggandet av Z. Uppdraget kommer inte att bli enkelt, men jag ser fram emot att jobba tillsammans med kollegor i ett bra team kring detta, säger Ann-Kari Sundberg.

Beslutet tas måndagen den 15 april av rektor. Formellt tillträder den nya institutionsledningen vid årsskiftet men kommer fram till dess i högsta grad vara delaktiga i uppbyggnadsarbetet av institutionen.

Rektor avser också att vid samma tidpunkt fatta beslut om ny ledning för de ombildade institutionerna på den medicinska fakulteten. För institution X blir Preben Bendtsen prefekt med Sussanne Börjesson och Mathilda Björk som proprefekter.

För institution Y blir Anders Fridberger prefekt med Peter Påhlsson och Ann-Charlott Ericson som proprefekter.

 


Björn Stafstedt 2019-04-08
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-08