Göm menyn

Uppdaterade presentationer och broschyrer

Bild: Omslag fickfakta 2019Nu finns informationsmaterial om Linköpings universitet uppdaterat med siffror från senaste årsredovisningen: en liten tryckt broschyr (”fickfakta”) och en baspresentation i Powerpoint och Keynote. Materialet finns på både svenska och engelska.

Det finns även sedan tidigare en engelsk broschyr, ”Always an innovator”, med berättelser från universitetet. Den är i första hand tänkt för personliga möten med till exempel blivande och nuvarande samarbetspartner.

 


Maria Karlberg 2019-04-01
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-29