Göm menyn

Digital examination

Digital salsexamination är ett starkt önskemål från både studenter och lärare. Under 2019 kommer detta införas successivt. Nu finns datum för fem visningstillfällen av examinationsverktyget.

Digital salsexamination kommer införas successivt under 2019. En första pilotomgång genomförs i juni med studenter på det decentraliserade läkarprogrammets sjätte termin. Under nästa omgång, som genomförs från oktober får alla fakulteter möjlighet att prova digital salsexamination.
Det verktyg som LiU valt är WISEfolow genom det danska företaget UNIwise.

 

Nu finns möjlighet att vid fem olika tillfällen få en presentation av verktyget:

  • Tisdag 9 april klockan 15.15 – 17.00. Sal K4 – Kåkenhus, Campus Norrköping
  • Onsdag 10 april klockan 10.15 – 12.00. Sal Key 1, Campus Valla
  • Måndag 15 april klockan 14.15 – 15.30. Vallfarten (vid universitetsklubben) Campus Valla
  • Tisdag 16 april klockan 11.30 – 13.00. Sal Nils Holger, Campus US
  • Torsdag 18 april klockan 9.00 – 10.30. Vallfarten (vid universitetsklubben) Campus Valla

Ingen föranmälan krävs!
Välkommen!

 

Nu finns också en särskild webbplats, Digital examination vid LiU, där information om digital examination kommer att samlas.

 


Elisabet Wahrby 2019-03-25
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-25