Göm menyn

Röster från Pedagogikdagarna

Bild: Pausgymnastik på pedagogikdagarna

Den 12 och 13 mars arrangerade Didacticum pedagogikdagar i Norrköping och i Linköping. Årets tema var ”Digitalisering och Lärande för hållbar utveckling”. Totalt deltog ca 200 anställda.

Under de två dagarna gick det att delta i olika miniseminarier och workshops. Men först hälsades deltagarna välkomna av Didiactums föreståndare Gunvor Larsson Torstensson och hennes kollega Peter Dalenius, som turades om att intervjua ett antal nyckelpersoner. (bild)

Under inledningen intervjuades bland annat, prorektor Margareta Bachrack Lindström, som tryckte på att det är viktigt att lärare utvecklar sin pedagogik. Hon menade att hur vi på LiU arbetar med vår undervisning blir ett mått på vad vi erbjuder våra studenter. Hon pratade även om den digitala undervisningen och vad som är viktigt att tänka på där. Vad behöver en lärare göra annorlunda vid undervisning via videolänk än vid salsundervisning?

Dessutom presenterades de elva projekt som beviljats pedagogiska utvecklingsmedel för e-lärande, av rektor. Resultaten av projekten kommer att presenteras på kommande pedagogikdagar 2020 och 2021. Så pricka redan nu in 17 mars i Norrköping och 18 mars i Linköping i almanackan för nästa år så du inte missar det! Och du som redan nu suktar efter ny inspiration och pepp i din pedagogiska utveckling är välkommen att delta i någon av de workshops som Didacticum anordnar varje termin.

Några röster från Pedagogikdagarna

Bild: Anna F Söderström, Koordinator och IKT-pedagog på Didacticum Anna F Söderström, Koordinator och IKT-pedagog på Didacticum
Höll i presentationen ” E-lärande vid LiU — förutsättningar och utmaningar?”

– Webben fyller 30 år, så att arbeta digitalt är inget nytt. Men jag vill fokusera på rätt pedagogiska lösningar istället för att enbart prata om e-lärande. När vi skapar bra undervisning ska vi välkomna alla bra, inspirerande och knasiga idéer, även de som inte är digitala, för utbildning är inte ettor och nollor. Det viktiga är att vi hittar rätt lösning för dig. Kontakta gärna Didactum så hjälper vi dig att utveckla dig i din undervisning.
 

Bild: Eva Blomqvist, universitetslektor IDAEva Blomqvist, universitetslektor IDA (BILD)
Var på pedagogikdagarna för första gången

– Jag är här för att bli inspirerad. Jag vill inte fastna i gamla hjulspår utan vill utvecklas i mitt sätt att utbilda. Jag håller precis på att skapa en ny kurs och vill få lite stöd i att tänka nytt.
 

Cecilia Enberg, universitetslektor
En av dem som ledde workshop om ”Lärande för hållbar utveckling”

– Hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling behöver integreras i våra utbildningsprogram. Det här är inte något som ska petas in som ett eget ämne, en kurs bredvid, utan något som måste genomsyra alla våra utbildningar på ett sätt som leder till progression över tid.

– Istället för att fråga oss vad hållbar utveckling har med enskilda kurser att göra kan vi vända på frågan och fundera över på vilket sätt vi kan rusta våra studenter för att de, när de är klara med sin utbildning, ska kunna bidra till att främja en mer hållbar utveckling.
 

Bild: Molly Hultman och Moa Berglund, studerar Civilingenjör i design och produktutvecklingMolly Hultman och Moa Berglund, studerar Civilingenjör i design och produktutveckling
Höll i miniseminariet ”Varför är lärande för hållbar utveckling viktigt i min utbildning?”

Molly och Moa har frågat några studerande på olika program om hur de ser på undervisningen i hållbar utveckling och miljö. Överlag tycker de tillfrågade att det undervisas för lite i dessa ämnen och vissa upplever att det saknas helt. De flesta som tillfrågats vill ha mer undervisning i dessa ämnen.

– Vår undersökning visar att miljö och hållbar utveckling är ämnen som borde integreras i de olika programmen oavsett inriktning. Studenterna vill bli inspirerade för framtiden oavsett vilket yrke de väljer. De vill att undervisningen i dessa ämnen ska nischas och anpassas efter de ämnen som ingår i deras program.

– Vi har förutom dessa synpunkter även fått in några konkreta förslag på åtgärder från studenterna, som att vi borde spara mer på papper. Studenterna vill exempelvis inte skriva ut sina labb-PM, de borde gå att lämna in och signera digitalt. Ett annat förslag är att universitetet borde gå över till att servera vegetarisk mat till alla vid event.
 

Bild: Mikael Olofsson Universitetslektor ISY och Johan Kreuger AT-läkare US/LIMMikael Olofsson Universitetslektor ISY och Johan Kreuger AT-läkare US/LIM
Didacticum uppmanade i sitt inledningstal till att våga prata med någon okänd på lunchen…

– Det gör jag alltid när jag är bland folk, det är trevligt! Som läkare pratar jag med okända varje dag, så för mig är det inte svårt.

– Det tycker jag ingår när man är ute på såna här tillställningar, man ska ta vara på tillfället. Det är bara att välja ut någon som ser själv ut, ställa sig bredvid och börja prata.
 

Per-Anders Forstorp, Didacticum
Moderator vid ”Morgondagens studenter – Efter studenten”, i sitt inledningsframförande

– Framtidens studenter består till största delen, precis som i dag, av unga människor som precis gått ut gymnasiet. Men vi ser att andelen äldre som är mitt i livet och vill byta karriär ökar. Båda dessa grupper ger oss ett antal pedagogiska utmaningar. Vi behöver ta reda på mer om de yngres digitala kompetens för att kunna matcha dem.

– Dessutom behöver vi lära oss mer om hur vi bedriver bra undervisning för de äldre som återvänder till studier. Vi behöver även lära oss mer om hur vi når morgondagens studenter. Hur breddar vi rekryteringen för att nå den äldre målgruppen och vilka kanaler ska vi använda för att nå de unga?

Bild: David Gustafsson och Ada Grön studerar Kultur, samhälle, mediegestaltning David Gustafsson och Ada Grön studerar Kultur, samhälle, mediegestaltning
Deltog på Morgondagens studenter – Efter Studenten, och berättade bland annat om marknadsföring

– Vi hade skrivit en handbok för studenter som vi tänkte ge ut. Vi tänkte att det var den perfekta studentpresenten. Men när vi genomförde en marknadsundersökning på några gymnasieskolor, fick vi veta att de inte ville ha någon bok. De ville ha en hemsida istället. Så då fick vi tänka om.

– För att nå ut med information är det viktigt att lära känna sin målgrupp. Det är viktigt att anpassa sin produkt så att det blir något som målgruppen faktiskt använder. Samtidigt behöver produkten vara bra, den får inte vara tråkig.

– För att den här målgruppen ska bli berörd och intresserad räcker det inte att kombinera en fin bild med en bra text. Det måste vara rätt bild och text. För att målgruppen ska bli intresserade vill de känna igen sammanhanget och de uttryck man väljer att använda.

– Som gymnasieelev kan det vara svårt att ta till sig info på stora utbildningsmässor. De vill inte bli allmänt informerade, de vill bli inspirerade. De vill ha information som de kan relatera till, den får gärna vara personaliserad och lärorik, med en neutral avsändare.

Du hittar sidan ”Efter studenten” här https://www.facebook.com/efterstudenten Den lanseras 6 maj.

Elaine Sjögren, Didacticum
Höll i miniseminariet ”Ta det akademiska lärarskapet på allvar”

Elaine berättade om den ”pedagogiska meritportföljen”. I portföljen kan lärare samla reflektioner och dokument som visar på sin pedagogiska skicklighet.
– Pedagogisk skicklighet är inte ett kvantitativt mått där antal kurser och undervisningstimmar är det viktiga. Det handlar om hur läraren Bild: Teresia Svensson, Universitetslektor Tema reflekterar kring sin undervisning och studenters lärande, samt lärarens egen pedagogiska utveckling och delaktighet i verksamhetens pedagogiska utveckling. Lärare som går DAL-kursen får introduktion och hjälp att starta upp sin pedagogiska portfölj.

- I portföljen finns även utrymme för evidens, som kan styrka utsagorna, den dagen läraren blir ombedd att visa sin pedagogiska skicklighet vid exempelvis anställningsärenden, befordringsärenden eller lönesamtal.

Teresia Svensson, Universitetslektor Tema (bild)
Deltog vid miniseminariet ”Ta det akademiska lärarskapet på allvar”

– Väldigt intressant att lyssna på, det är en viktig fråga. De erfarenheter man samlar i sin pedagogiska portfölj handlar om hur skicklig man är, vilket inte är samma sak som hur många timmar man lagt ner. Den pedagogiska skickligheten är viktig, den leder till utbildningar med hög kvalité.

 

 


Karin Midner 2019-03-22
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-22