Göm menyn

Prefekt för ISV

Bild: Margaretha Grahn

Margaretha Grahn har förordnats som prefekt för ISV för tiden 1 maj – 31 december 2019 då institutionen upphör. Nuvarande prefekt, Marie Jansson, tillträder uppdraget som fakultetsråd vid medicinska fakulteten.
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-19