Göm menyn

Informationsmöten om den nya humaniorainstitutionen

En ny institution för humaniora och samhällsvetenskap ska inrättas och flera utredningar startas. Med anledning av detta hålls informationsmöte den 26 februari, både i Norrköping och Linköping.

Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt möte den 13 februari att anta rektors förslag om organisationsförändringar som rör bland annat filosofiska fakulteten och utbildningsvetenskap.

En ny institution för humaniora och samhällsvetenskap ska inrättas och flera nya utredningar startas, bland annat om avvecklingen av moderna språk och utvecklingen av professionsspråk samt nya lösningar för ämnet slöjd.

Med anledning av detta bjuder universitetsledningen in till informationsmöten tisdagen den 26 februari i Norrköping och Linköping. Med på mötet kommer bland andra rektor Helen Dannetun och dekanerna Karin Axelsson och Jörgen Nissen vara.

  • Första informationsmötet hålls kl 10.15 – 11.00 i Sal K2, Kåkenhus, campus Norrköping
  • Andra informationsmötet hålls kl 12.15 – 13.00 i Key 1, campus Valla

 OBS! Antalet platser är begränsade.

 


Björn Stafstedt 2019-02-19
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-19