Göm menyn

Nytt sätt att räkna studenter

Den 22 februari lämnas LiU:s årsredovisning till departementet. I den anges den nya siffran 32 000 studenter. Det beror inte på att vi fått fler studenter utan på nya Ladoks sätt att räkna.

LiU har under ett antal år haft en definition på antal studenter som utgår från alla de som gjort någon nyregistrering på en kurs under året. Den definitionen gav för 2017 cirka 27 000 studenter på grund- och avancerad nivå.

I och med bytet av studieadministrativt system, från Ladok 2 till Ladok 3, under 2018 kan den definitionen inte längre användas. Istället används den definition som Ladokkonsortiet förespråkar. Det ger högre siffror främst för att Ladok 2 inte förmådde räkna registreringsperioder lika noggrant som Ladok 3 gör.

Med Ladok 3 fördelas studentens registrering per dag under hela studieperioden vilket gör att även det mindre bidrag som hör till höstterminen men som faller ut i januari, räknas med i antalet. För år 2018 är siffran för ”antal studenter” därför 32 000.

Det är den siffran som hädanefter ska kommuniceras i till exempel presentationer, broschyrer och på webbsidor.

Läs hela årsredovisningen här

 


Elisabet Wahrby 2019-02-22
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-22