Göm menyn

Klartecken för ny organisation

Universitetsstyrelsen beslöt vid onsdagens möte att anta rektors förslag till organisationsförändringar som rör medicinska och filosofiska fakulteterna samt utbildningsvetenskap.

Förslaget som rektor lagt innebär kortfattat för medicinska fakulteten två nya institutioner där också delar av ISV ingår.
För filosofiska fakulteten innebär förslaget att institutionerna ISV, ISAK och IKK försvinner och ersätts med en ny institution för humaniora och samhällsvetenskap.

Ett antal utredningar kommer följa efter beslutet. Bland annat kring avvecklingen av moderna språk och utvecklingen av professionsspråk, nya lösningar kring ämnet slöjd och hur LiU:s estetiska utbildningar kan utvecklas.

Rektor har i en tidigare artikel och film betonat behovet av en omfattande satsning på humaniora och förklarat varför den här organisationsförändringen behöver göras.

Vid mötet antog också styrelsen rektors förslag om att utse Margareta Bachrack Lindström till ny prorektor.

 

Beslut: Ny institutionsindelning vid Linköpings universitet och därtill anknutna frågor (pdf)

 


Elisabet Wahrby 2019-02-13
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-13