Göm menyn

Från resultat till nytta

Universiteten har ett ansvar att sprida de forskningsresultat som skapas. Men resurserna räcker inte alltid. Ny gör LiU en ny utlysning av programmet VFN som erbjuder finansiering för spridning av forskning.

Bild: Flyer Från resultat till nyttiggörandeProgrammet Verifiering av Nyttiggörande, VFN, erbjuder finansiering upp till 50 000 kronor för enskilda projekt där målet är nyttiggörande av olika slag.

VFN syftar till att uppmuntra spridning av forskningsresultat till en bredare publik, hitta praktisk användning av kunskap och lära oss mer om hur man bäst arbetar med nyttiggörande.

Vad kan finansieras inom VFN?
VFN kan finansiera egen tid och aktiviteter i syfte att sprida, tillgängliggöra eller nyttiggöra forskningsresultat till icke akademiska intressenter. Till exempel:

  • Framtagande och spridning av populärvetenskapliga presentationer
  • Deltagande i mässor och konferenser
  • Anordna seminarier och workshops

Läs mer i flyern om VFN och hur man söker (pdf)

 

Utlysning och ansökan

  • Utlysningsperiod: 15 februari – 15 mars
  • Besked lämnas senast: 15 april.
  • Ansökan skickas enligt anvisningar med e-post

 

 


Elisabet Wahrby 2019-02-13
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-13