Göm menyn

Margareta Bachrack Lindström föreslås bli ny prorektor

Rektor Helen Dannetun föreslår att Margareta Bachrack Lindström, prodekan vid medicinska fakulteten, blir ny prorektor efter Roger Klinth. Det formella beslutet tas av universitetsstyrelsen den 13 februari.

Bild: Margareta Bachrack Lindström, föreslagen som ny prorektorNuvarande prorektor Roger Klinth lämnar sitt uppdrag under våren för att bli rektor vid Ersta Sköndals Högskola.
- Roger har varit en stor tillgång för LiU med sin stora arbetskapacitet och förmåga att samarbeta. Vi önskar honom lycka till på det nya jobbet. Det känns väldigt bra att vi så snabbt får en mycket kompetent ersättare på plats, säger Helen Dannetun.

Ny prorektor föreslås nu Margareta Bachrack Lindström bli. Hon är biträdande professor, har en bakgrund som sjuksköterska och lång erfarenhet som lärare vid Linköpings universitet. Hon disputerade år 2000 och har bland annat forskat om kostfrågor och livskvalitet som till exempel attityder hos vårdpersonal när det handlar om äldre patienters ätande och näringstillstånd.
Sedan 2016 är hon prodekan vid medicinska fakulteten med fokus på kvalitet, pedagogisk utveckling och studenternas kliniska utbildning i samarbete med region och kommun. Och hon ser fram emot att fortsätta jobba med just de frågorna men i en ny roll.

- Det ska bli fantastiskt roligt. När rektor ringde blev jag faktiskt lite överrumplad, jag trodde att hon ville prata om institutionsutredningen på medicinska fakulteten. Men det är roligt att man tror på mig och att jag får förmånen att fortsätta arbeta med ”mina” frågor, kvalitet och pedagogik, men nu med ett mer övergripande fokus, säger Margareta Bachrack Lindström.

Margareta är ordförande i Utbildningsnämnden och Clinicums styrgrupp samt ledamot i Kompetensrådet. Hon var under två år föreståndare för det då nystartade Didacticum som inrättades för att bli ett centrum för universitetets utbildning och undervisning. Hon har dessutom varit delaktig i universitetets arbete med att kvalitetssäkra utbildningarna.

- Ja, jag har väldigt roliga uppdrag idag. Samtidigt känns det spännande att, efter att ha suttit med i många olika sammanhang, få ta steget upp och ansvara för arbetet med utbildning och pedagogik.
Som så många andra områden påverkas den akademiska undervisningen av digitaliseringen av samhället genom ny teknik och alltmer lättillgänglig kunskap men också av ett ökat behov av den evidensbaserade kunskapen i tider när okontrollerade ”fakta” sprids snabbare än någonsin tidigare.

- Det är å ena sidan tekniken som utvecklas vilket är spännande. Jag kan som lärare ha ett stort antal studenter uppkopplade på distans och jag kan handleda någon som befinner sig på andra sidan jordklotet. Vi ser också hur undervisningen på campus förändras med till exempel Active Learning Classrooms.

- Å andra sidan ser vi behovet av en utveckling och breddning av våra utbildningar. Det handlar om specialistutbildningar, vidareutbildningar för ett livslångt lärande och mera flexibla undervisningsformer som att studenterna inte alltid måste finnas på campus hela tiden, säger Margareta Bachrack Lindström.

- Min grundtanke är att det är pedagogiken som ska styra tekniken. Tekniken ger oss nya möjligheter men det gäller att hitta balansen för att få högsta möjliga kvalitet på utbildningen och därmed attraktiva utbildningar. Tappar vi i kvalitet och kreativitet kommer färre att söka våra utbildningar.
Utöver att vara huvudansvarig för utbildningsfrågor kommer Margareta som prorektor agera som ställföreträdande rektor i olika sammanhang, vara ordförande i Disciplinnämnden samt delta i rektors beslutsmöten och i universitetsstyrelsen.

Beslut om tillsättningen sker i Universitetsstyrelsen den 13 februari och uppdraget påbörjas i samband med att Roger Klinth lämnar LiU i februari.

 

 

 


Björn Stafstedt 2019-01-24
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-24