Göm menyn

Filvalvet – ny lagring med högre säkerhet

Illustration av dator som är säkrad med ett hänglås

IT-avdelningen har tagit fram en ny fillagringstjänst som kallas Filvalvet för att LiU-medarbetare ska kunna lagra personuppgifter och känsliga data på en högre säkerhetsnivå.
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-16