Göm menyn

Medfak föreslår ny institutionsindelning

Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten föreslår en ny institutionsorganisation och förändrad indelning av verksamheten i enlighet med det förslag som tagits fram under året.

Det fakultetsstyrelsen sagt ja till är det förslag som den så kallade institutionsutredningen kom fram till och som vidareutvecklades av Medicinska fakulteten genom efter en fördjupad dialog med verksamheten. Förslaget innebär bland annat att all verksamhet på medicinska fakulteten delas in i två institutioner. Förslaget lämnas nu vidare till rektor och ett beslut i Universitetsstyrelsen förväntas i februari.

Bild: Johan D Söderholm, dekanus Medicinska fakulteten- Det reviderade förslaget på institutionsstruktur ger oss flera fördelar för framtiden. Vi får två livskraftiga och sammanhållna institutioner med goda synergieffekter för fortsatt utveckling inom utbildning och forskning, konstaterar dekanus Johan D Söderholm.

De två institutionerna benämns ännu så länge X och Y men i den fortsatta processen efter det att universitetsstyrelsen tagit ställning till förslaget kommer också beslut i namnfrågan.

Institution X kommer att innehålla tre kluster; Folkhälsa, Nära vård och Specialistmedicin, som sammantaget omfattar cirka 300 anställda. Institution Y består av sex kluster; Barns och kvinnors hälsa, Inflammation och cancer, Kirurgiska vetenskaper och akutvård, Translationell och laborativ medicin, Neurovetenskap samt Centrum Barnafrid med totalt cirka 420 anställda.

Fakultetsstyrelsen framhåller i sitt beslut behovet av att extraresurser tillförs under omorganisationen för att inte påverka utbildningskvaliteten och för att bevara en god arbetsmiljö för medarbetarna. Ett antal arbetsgrupper kommer att tillsättas för att identifiera utmaningar med den nya institutionsstrukturen och för att ge förslag på åtgärder för att lösa dessa.

 

Beslut: Förslag Institutionsombildning vid Medicinska fakulteten, med bilagor (pdf)

 


Björn Stafstedt 2018-12-12
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-13