Göm menyn

Marie Larsson fick LiU:s ledarskapspris 2018

För elfte gången delades det årliga priset för gott ledarskap ut vid Linköpings universitet. Förutom ledarskapspriset delades det ut ett hedersomnämnande för gott ledarskap och ett pris för bästa grupp/team.

Marie Larsson

Årets ledarskapspris 2018 gick till Marie Larsson, avdelningschef på Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), avdelningen för hematopoes och utvecklingsbiologi. Motiveringen löd bland annat:

Mottagaren av årets ledarskapspris får det för att hon är en mycket god förebild och tar sitt uppdrag som avdelningschef på mycket stort allvar. Hon har avdelningens utveckling i fokus, visar stor respekt för alla, är engagerad i medarbetarnas väl och är lyhörd och lättillgänglig. 

Priset består av 30 000 kr att använda för egen utveckling och förkovran inom området Ledarskap.

 

 

 

 

 

 

Catharina MagnussonMottagaren av 2018 års hedersomnämnande för ett gott ledarskap gick till Catharina Magnusson, kanslichef på Kansliet för utbildningsvetenskap. Där löd motiveringen: 
En ledare som på ett tryggt, positivt och beslutsamt sätt har samlat kansliets resurser och inkluderat institutions- och förvaltnings-perspektivet i sitt dagliga ledarskap. Hon arbetar lösningsorienterat, är såväl proaktiv som reaktiv, och arbetar påtagligt enligt samtliga LiU:s prioriterade värderingar för chefer och ledare.

 

 

 

 

 

 

 

Gruppbild på medarbetare som vann bästa teamDet nyinsatta priset för bästa grupp/team gick till Bilda V, för sitt arbete med att ”under stor tidspress och med många tekniska utmaningar, i nära dialog med verksamheterna ta fram nya fakultetsövergripande arbetsprocesser.”

Tidigt i processen med införande av Bilda tillsattes gruppen, som består av fakultetsrepresentanter och som har letts av projektledare och förvaltningsledare.

Motiveringen lyder: Gruppens arbetssätt har bidragit till en effektivisering, har medfört att LiU:s fakulteter fått en större förståelse för varandras förutsättningar och har starkt bidragit till skapandet av ett gemensamt system som underlättar för t ex institutionerna.

Prissumman är 50 000 kronor och ska gå till fortsatt utveckling av gruppen/teamet, dess inre samarbete och exempelvis dess samarbeten utanför gruppen/teamet.

 

LärarprisEtt annat pris som delades ut under torsdagen var priset ”LiU:s Entreprenöriella lärare 2018” som delades ut av LiU Innovation. Priset gick i år till Anna Fahlgren, biträdande professor på Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) med motiveringen:

Att vara entreprenör är att våga ta ett steg in i något som kan verka skrämmande och samtidigt tro på sig själv, även när det blåser motvind. Årets pristagare har visat prov på precis detta och hennes engagemang i entreprenörskap vid Linköpings Universitet är både högt och brett.
På ett mycket elegant sätt har hon metodiskt arbetat in entreprenörskap i utbildningen och hon är en stark kulturspridare av det entreprenöriella budskapet. Hon har även en egen framgångsrik entreprenörsgärning i företaget BioReperia.


2018-11-23
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-23