Göm menyn

Kom ihåg att nyttja årets friskvårdsbidrag

Alla anställda vid LiU har, enligt villkorsavtalet, rätt till ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr/år. Det är en personalförmån som drygt hälften av alla medarbetare tar del av årligen. Har du nyttjat bidraget i år?

Om du inte har använt årets friskvårdsbidrag är det hög tid att göra det. I friskvårdsportalen ActiWay kan du söka fram alla anslutna och godkända friskvårdsaktörer, köpa friskvård och se ditt saldo, det vill säga hur mycket du har använt av ditt friskvårdsbidrag och hur mycket du har kvar att använda under 2018.

Tänk på …

Utlägg för friskvård ersätts endast under samma kalenderår som utgiften har uppstått. Har du köpt friskvård hos en ansluten aktör genom ActiWay kan du redovisa ditt utlägg i friskvårdsportalen ända fram till den 31 december i år. Har du däremot köpt en friskvårdsaktivitet hos en icke-ansluten aktör ska du redovisa kvittot, enligt de instruktioner som finns under ”Frågor och svar” på friskvårdsportalen, till ActiWay senast den 21 december i år.

Observera att ActiWay inte hanterar kvitton från anslutna aktörer. Sök först bland aktörerna på friskvårdsportalen för att se om din aktör är ansluten eller ej.

Läs mer om friskvård vid LiU och allt om friskvårdsportalen ActiWay

 


Sara Hammarsten 2018-11-12
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-12