Göm menyn

Sök pedagogiska medel

Nu kan du söka medel för pedagogiskt utvecklingsarbete inom e-lärande. Två miljoner kronor är avsatta och ansökan ska vara inne senast 21 januari 2019.

I syfte att främja pedagogiskt utvecklingsarbete inom e-lärande vid LiU utlyser rektor, via Didacticum, utvecklingsmedel. Utlysningen är en av flera aktiviteter kopplade till det prioriterade vägvalet att stärka LiU:s kompetens och kapacitet för hantering av digitala verktyg, system och processer som finns i LiU:s verksamhetsplan för 2019

Mer information, ansökningsblanketter och instruktioner finns på Didacticums sida

 

 


Elisabet Wahrby 2018-10-31
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-14