Göm menyn

Från dialog till vägval

För första gången bjöd rektor in till öppna strategidialoger där samtliga medarbetare fick möjlighet att lyfta utmaningar, möjligheter och initiativ som kan gå in i kommande verksamhetsplanering. Med facit i hand blev dialogerna det verktyg som universitetsledningen hade hoppats på. 

Sammanlagt närmare 500 personer, uppdelade i 64 diskussionsgrupper, deltog i vinterns strategidialoger på LiU:s samtliga campus. Resultatet blev både omfattande och konstruktivt visar den sammanfattning som Mattias Elg, föreståndare på Helix, tagit fram. Få röster kan karaktäriseras som mycket kritiska men det innebär inte att det inte fanns kritik: ”Omvärlden förändras men LiU är extremt konservativa, andra universitet är mer kreativa” var en synpunkt och det fanns också kritik mot oförmågan att prioritera ”Vi kör alldeles för många utvecklingsprojekt samtidigt och blir inte riktigt färdigt med något”.

- Jag är glad över de många och välformulerade synpunkter och svar som kommit in och vill rikta ett stort tack till alla som deltog.  De kommer att känna igen de prioriterade vägval som kommer att lyftas i verksamhetsplanen, säger rektor Helen Dannetun. En synpunkt som vi tagit till oss är just att vi måste vara tydligare med vad vi prioriterar och att listan inte får bli för lång.

Vilka områden diskuterades då flitigast i de 64 grupperna? Ja, det fanns två ämnen som toppade listan. Det var först och främst ”digitalisering på hela LiU” men också frågan om ”Campusuniversitet eller inte”.
- Det var ganska väntade frågor i topp. Båda är viktiga för framtiden och jag uppfattar att många resonerade kring vilken balans vi ska ha, till exempel mellan mer traditionell och mer digitaliserad undervisning. LiU kommer att fortsätta vara ett campusuniversitet men vi måste vara lyhörda för studenternas behov och önskemål samt förändringar i omvärlden, kommenterar Helen Dannetun.

Övriga frågor som diskuterades mycket var livslångt lärande, utveckling av verksamhetsstödet, arbetet med LiU:s attraktivitet, förbättrad samverkan inom LiU och hur universitetet kan påverka makthavare. 

Det som diskuterades under strategidialogerna har integrerats i verksamhetsplanen för den kommande treårsperioden. Framför allt märks medarbetarnas synpunkter i de ”prioriterade vägvalen”: 

  • Utveckla LiU:s arbete med livslångt lärande
  • Stärka LiU:s kompetens och kapacitet för hantering av digitala verktyg, system och processer
  • Öka nyttiggörandet av LiU:s kunskapstillgångar 
  • Utveckla värdegrundsarbetet vid LiU.

Dessa områden var också sådana som låg i topp eller strax därunder i dialogerna.
Resultatet av försöket med strategidialoger för att få inspel till LiU:s strategier föll alltså väl ut och de kommer därför att återkomma. Däremot kan dialogernas form och innehåll komma att förändras.

- Att så många av LiU:s medarbetare deltagit i strategidialogerna bådar gott för det fortsatta engagemanget i det lokala arbetet med verksamhetsutveckling, tror Helen Dannetun.  

 

 


Björn Stafstedt 2018-06-05
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-05