Göm menyn

Riktlinjer GDPR

Under ett års tid har ett intensivt arbete pågått med att förbereda LiU för dataskyddsförordningen som nu träder i kraft. Ta del av LiU:s riktlinjer för personuppgiftsbehandling.

Den 25 maj träder dataskyddsförordningen i kraft och personuppgiftslagen upphör att gälla. Vid LiU har det pågått ett intensivt arbete sedan snart ett år tillbaka för att rusta verksamheten för de nya kraven. En stor inventering av personuppgiftsuppgiftsbehandlingar har pågått sedan i höstas, dataskyddsombud har rekryterats, IT-systemen har genomlysts, informationsinsatser har genomförts på många håll och riktlinjer har skrivits. Till detta följer inom kort ytterligare utbildningsinsatser. Vägledningar, checklistor m.m. håller just nu på att tas fram.

Ta del av riktlinjerna för personuppgiftsbehandling här. Helt nytt från tidigare är bl.a. kravet på rapportering av personuppgiftsincidenter och konsekvensbedömning vid mer riskfyllda personuppgiftshantering.

 


2018-05-22
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-05-22