Göm menyn

Ombyggnader i Norrköping

Efter påsk börjar rivning och ombyggnadsarbeten på Campus Norrköping, arbeten som beräknas pågå fram till juni månad. Detta kan medföra en del störande buller.

Bakgrunden till arbetena är att LiU under året lämnar Bomullsspinneriet och medarbetarna flyttar till övriga byggnader på campus.
Arbetena börjar i Täppan på både plan fem och sex. Här ska ISV och KfU flytta in och LOTS få nya mötesrum.

Med start den 23:e april sker ombyggnader vid studerandeexpeditionen på plan två i Kåkenhus. Här är det universitetsförvaltningen som förtätar sina lokaler. Beräknad byggtid är tre veckor och de arbeten som förväntas orsaka mest buller sker under första veckan.

Det är svårt att komma ifrån att byggnadsarbeten orsaker ljudstörningar. Projektet har försökt anpassa arbetena efter inbokade tentor men i övrigt kommer det att förekomma bullerstörningar. Projektet hoppas på förståelse för detta.

Notera att dessa områden kommer att vara byggarbetsplatser och respektera skyltning och avspärrningar.


Elisabet Wahrby 2018-03-29
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-29