Göm menyn

Vardagens val påverkar miljön

Hur många pappmuggar går det åt under en dag i Key-huset? Eller pappershanddukar? Eller vatten? Genom projektet MindFull of Choices ska vi bli mer medvetna om hur våra vardagliga val påverkar miljön.

Bild: Studenterna bakom MindFull of ChoicesBakom MindFull of Choices står en grupp studenter från olika masterprogram och uppslaget till projektet fick de under ett casemöte arrangerat av Ingenjörer utan gränser. Arbetet gör de vid sidan av sina studier.
- Man får hela tiden höra om LiU:s miljöengagemang. Men man ser inte så mycket av det på campus, säger Marianne Kropf, student från Tyskland som läser Master Science for Sustainable Development.

Med hjälp av konceptet ”nudging”, att puffa eller försiktigt leda människor i en annan riktning än den de annars skulle ha tagit, vill projektet öka medvetenheten om hur var och ens små vardagliga val och beteenden påverkar miljön och hur stor påverkan kan bli om man förändrar sina vanor.

- Till exempel kommer vi att sätta upp små klistermärken vid eluttagen som uppmanar till att dra ur sladden när batteriet till datorn eller telefonen är fulladdat och på så sätt spara energi och förlänga batteriets livslängd, förklarar Marianne Kropf.
Klistermärken kompletteras med poster med information och tydliga jämförelser. Om ett café på universitetet förbrukar 250 pappersmuggar varje dag – hur mycket skulle man då spara om man använde ett miljövänligt alternativ som sin egen mugg eller en i porslin?

Bild: SustainabilityPoster- Nudging kan uppfattas som manipulativt eftersom de som utsätts för det inte själva kan välja om de vill det och också påverkas undermedvetet, säger Marianne Kropf. På grund av det vill vi vara öppna med vår kommunikation. Därför kommer vi också att bjuda in till ett seminarium där vi förklarar bakgrunden till MindFull of Choices och göra en enkätundersökning med studenterna i Key-huset efter projektet.

MindFull of Choices fokuserar på fyra områden; Vattenkonsumtion, energi, pappershanddukar och kaffe-pappmuggar. Kampanjen pågår under april, och projektgruppen kommer att utvärdera studenternas upplevelser. Därefter lämnas projektet över till universitetet.
- Förhoppningen är att projektet slår väl ut och att det kan användas i andra byggnader, säger Anna-Karin Unger, miljöstrateg på LiU. Hur en fortsättning ser ut beror på intresset från nya studenter. Studenterna vet bäst hur man kommunicerar med andra studenter och det är ovärderligt att ha dem med i sådan här projekt.

LiU har ett mycket framgångsrikt miljöarbete på olika sätt, genom forskning, utbildningar, och även genom åtgärder som bland annat utbyggd källsortering, Återbruket och förnyelsebar/egenproducerad el.
- Något vi inte tidigare arbetat så mycket med är beteendeförändringar och hur viktigt det är att alla studenter, medarbetare och besökare agerar för att minska miljöbelastningen, säger Anna-Karin Unger. Men nudging och miljökommunikation är något vi definitivt kommer att arbeta vidare med.

I gruppen ingår: Sahith Yellabonu, Valentina Mikhaylevskaya, Yin He, Miguel Vidal Castelló och Marianne Kropf.
Inte på bilden: Paula Wrona och Antonia Lüder, båda på utbytestermin vid fototillfället.

 

 


Elisabet Wahrby 2018-03-26
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-26