Göm menyn

Viktig info från VR

Vetenskapsrådet informerar om att från och med i år får publikationslistan för den sökande i de flesta utlysningar max omfatta fem A4-sidor.

Från och med i år får publikationslistan för den sökande (projektledaren) i de flesta utlysningar max omfatta fem A4-sidor. Om den sökande bifogar en publikationslista som innehåller fler sidor än fem går det inte att registrera ansökan.

Det finns tydliga instruktioner i utlysningstexten vad som gäller, men då VR fått in en del frågor vill man vara extra noga med att informera om ändringen. Många forskare har färdiga publikationslistor sedan tidigare utlysningar och kommer alltså behöva uppdatera dessa för att kunna slutföra ansökan.


Elisabet Wahrby Mon Mar 19 09:36:51 CET 2018
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Mar 19 09:38:04 CET 2018