Göm menyn

P-förbud nattetid

Det har uppstått problem med bilar som långtidsparkera på parkeringarna inom Campus Valla. Därför inför Akademiska Hus inom kort P-förbud nattetid på vissa parkeringar.

Förändringen genomförs för att förbättra parkeringsmöjligheterna för studenter, anställda och besökare under arbetstid. Skyltarna kommer att sättas upp under mars månad och p-förbudet börjar då att gälla.

De parkeringar som berörs är:

  • Grusparkeringen öster om friidrottshallen får parkeringsförbud mellan 00-06 alla dagar
  • Parkeringen vid Mjärdevi Västergård får parkeringsförbud mellan 00-06 alla dagar
  • Parkeringen norr om Galaxen får parkeringsförbud mellan 00-06 alla dagar
  • Isovalen skyltas med P-förbud övrig tid. Idag är skyltningen bristfällig.

 

 


Elisabet Wahrby 2018-03-09
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-09