Göm menyn

Film från rektors strategidialoger

Fick du inte möjlighet att delta på någon av rektors strategidialoger? Eller vill du fräscha upp minnet av vad Helen berättade om under dialogerna? Nu finns en filmad version som du kan ta del av.

Fram tills nu har cirka 530 medarbetare deltagit på fem, av totalt sex, strategidialoger som rektor genomför på samtliga våra campus. Den sjätte, och sista, äger rum den 12 mars på Campus Lidingö.
För dig som inte har haft möjlighet att delta på någon av dialogerna finns nu en film (endast med svenskt tal) som är publicerad på Lisam-sidan: lisam.liu.se/strategidialog

Nästa steg?

Nästa steg blir att sammanställa alla inkomna svar från dialogerna och analysera dem för att kunna ta fram ett underlag för framtida prioriterade områden i det ordinarie arbetet med verksamhets-planeringen. Sammanställningen från dialogerna kommer att publiceras på Lisam-sidan.

 

Bild: LiU:s årshjul

 

 

 

De tre färgade ringarna symboliserar att arbetet med att följa upp tidigare år, innevarande år och planera för framtida år pågår samtidigt.

 

 

 

 

 

 

Fyra röster om…

Fyra kollegor om strategidialogerna:
”Jättebra initiativ att alla medarbetare bjuds in. Fortsätt med detta.”
”Jättebra, att som vid vårt bord var vi från olika delar av verksamheten – nya kompisar…”
”Kanske lite stora frågor att behandla som enskild lärare, men det är bra att kunna lyfta blicken ibland.”
”Viktigt med återkoppling efter detta. Vad har dialogen resulterat i? På vilket sätt påverkar det planerna framåt?”

Varför strategidialoger?

Rektor vill redovisa LiU:s mål och prioriterade satsningar samt beskriva bakgrunden till dessa, men också inhämta din och dina kollegors syn på in- och omvärldstrender samt förslag till initiativ. Din input är viktig i den fortsatta planeringen av LiU:s verksamhet.

 


Sara Hammarsten 2018-03-08
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-14