Göm menyn

LiU startar översyn av humaniora och Medfak

Under flera år har utbildningar på LiU med humanistisk inriktning kämpat med ekonomiska utmaningar och vikande söksiffror. Rektor har därför beslutat att tillsätta en utredning som ska se över insatser och inriktning för framtida utbildning och forskning. Samtidigt startar en fördjupad utredning av bland annat institutionsindelningen vid Medicinska fakulteten.

Bild: Roger Klinth, prorektorLinköpings universitet har upplevt samma nedgång som många andra lärosäten i landet när det gäller att få sökande till vissa utbildningar och kurser inom humaniora. Trots stora insatser från berörda institutioner och extra resurser från filosofiska fakulteten, utbildningsvetenskap och rektor, har den negativa utvecklingen fortsatt. Rektor Helen Dannetun har därför beslutat att en särskild utredning ska göra en översyn av verksamheten.

Utredningen ska föreslå nya möjligheter och lösningar som ska leda till ökad attraktivitet bland presumtiva studenter och skapa nya utbildningar och kurser som är mer i fas med de samhällsutmaningar som ligger i tiden.
- Det är viktigt att utredningen identifierar våra styrkor men också prövar nya och icke-konventionella vägar, så som vi gjort tidigare genom åren på LiU, säger prorektor Roger Klinth.
- Vi vill se förslag på spännande sätt att arbeta mång- och tvärvetenskapligt i nya sammanhang. Utredningen ska ses som en möjlighet att hitta nya vägar för utbildning och forskning inom området, konstaterar Roger Klinth.

Bild: Karin Axelsson, dekan filfakKarin Axelsson är dekan vid Filosofiska fakulteten. Hon hoppas att utredningen ska finna lösningar från andra lärosäten.
- Utredningen kan visa exempel på nya utbildningar som startas på andra universitet. Vi verkar ha ett gemensamt problem, men kanske olika lösningar.
- Jag tror att samarbetet mellan olika utbildningar och discipliner kan utökas. Humaniora har stora möjligheter att komma in på många olika områden och bidra till att vi kan lösa samhällets utmaningar, säger Karin Axelsson.

En stor del av humanioras grundutbildning utgörs av lärarprogrammen. Utredningen kommer därmed att bli viktig också för Utbildningsvetenskaps framtid.
- Humaniora och lärarprogrammen är varandras förutsättningar. Väl fungerande humaniora förankrad i samtiden stärker lärarprogrammen, säger Jörgen Nissen, dekan för Utbildningsvetenskap som välkomnar utredningen.

Bild: Jörgen Nissen, dekan utbildningsvetenskapUtredningen ska vara klar med ett slutförslag senast 15 oktober.
- Ett väl genomarbetat förslag är givetvis viktigt men samtidigt finns det anledning att så snabbt som möjligt komma till skott, säger prorektor Roger Klinth. Många av de inblandade miljöerna kämpar med svåra ekonomiska situationer, vilket tär på både ledning och på medarbetare. Det är viktigt att kunna samlas kring en ny vision. När denna vision är etablerad väntar givetvis ett långsiktigt arbete med att bygga stabila verksamheter. 

- Att rektor tillsätter den här utredningen är ett uttryck för hur viktigt vi anser att humaniora är för LiU. Det är en central del av vårt universitet, säger Roger Klinth.
Utredare blir Jörgen Tholin, prorektor vid Högskolan i Borås och tidigare universitetsdirektör vid Göteborgs universitet och rektor för Högskolan på Gotland.

Bild: Johan D Söderholm, dekan medfak Rektor har också beslutat om en fördjupad utredning av utbildnings- och forskningsverksamhet vid den medicinska fakulteten som bygger vidare på den utredning om förändringar i Omvårdnadsämnet som genomfördes av tidigare utbildningsdirektören Lars Rydberg.
- I den nya utredningen ska också förslag tas fram kring den framtida institutionsindelningen inom fakulteten. Omvårdnadsämnet berör, direkt eller indirekt, alla tre institutioner inom fakulteten. Utredningen behöver samla synpunkter från fler inblandade för att få fram ett väl grundat förslag som ger de bästa förutsättningarna för utveckling av utbildning och forskning samt en bra balans mellan våra campus, säger dekan Johan D Söderholm vid medicinska fakulteten. 

Utredningen ska också föreslå andra organisatoriska förändringar som kan göras för att få god kvalitet i utbildning och forskning. Utredare blir Diana Berggren som är professor vid Institutionen för klinisk vetenskap och tidigare dekan på medicinska fakulteten vid Umeå Universitet. Assisterande utredare blir Lars Rydberg. Utredningen ska vara klar senast 15 oktober.


Björn Stafstedt 2018-03-08
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-08