Göm menyn

Fortsatt arbete med nya liu.se

LiU har tre olika huvudkanaler för att sprida information på webben. Men hur hänger de samman och hur är de tänkta att användas? Webbenheten reder ut begreppen.

I huvudsak har LiU de tre olika huvudkanalerna:

  • liu.se
  • student.liu.se
  • liu.se/insidan

liu.se - vår externa webb och ansiktet utåt

På liu.se finns innehåll och tjänster som vänder sig i huvudsak till de personer som inte är verksamma på LiU – vare sig som studenter eller anställda.

Här finns rekryterande innehåll för fristående kurser och program, som riktar sig mot presumtiva studenter som vi hoppas ska ansöka till oss. Vår externa webbplats liu.se är vår viktigaste rekryteringskanal och det är ett ständigt pågående arbete att formulera attraktiva texter och ta fram relevanta bilder för varje utbildning. Det görs även kontinuerligt användartester och analyser av besökarnas beteenden på rekryteringssidorna.

Bild: Skärmdump från liu.se/utbildningar

 

liu.se är också vår primära kanal för att beskriva och presentera den forskning som vi bedriver. Det är många olika typer av besökare som vill läsa om vår forskning, varför det finns information på olika detaljnivå. Forskningsområden är en mer populärvetenskaplig beskrivning, medan forskningsverksamhetssidor oftast har andra forskare runt om i världen som läsare.

Forskningsområde, exempel:

Forskningsverksamhet, exempel:

Varje fakultet och institution har sin egen organisationssida på liu.se. Här är det viktigt att tänka på att vi även har interna motsvarande sidor (se nedan), så tänk på att innehållet på våra externa organisationssidor riktar sig till externa besökare.

En mycket uppskattad del av liu.se är medarbetarsidorna. Alla anställda finns representerade med en egen sida med kontaktinformation och befattning. Här presenteras medarbetarens arbete inom utbildning och forskning, sina publikationer med mera, och sina uppdrag och arbetsuppgifter inom verksamhetsstöd.

På liu.se finns också nyheter, samverkansinformation och annat som vi som myndighet vill och behöver informera om.

Studieinformationssidor – en ny del av liu.se

En av de nyaste delarna på liu.se är fakultetsgemensamma studieinformationssidor med detaljerad information om program och programkurser samt fristående kurser. Sidorna finns samlade under liu.se/studieinfo

Studieinformationen hämtas automatiskt från LiU:s nya utbildningsdatabas Bilda. På studieinformationssidorna finns bland annat kurs- och utbildningsplaner, förteckning över kurslitteratur och examinationsmoment.

Här finns också för varje kurstillfälle en flik som listar publika dokument från kursrummet i Lisam. Kursansvariga kan markera valfria dokument i kursrummet som även ska visas på liu.se/studieinfo.

En annan central del på studieinformationssidorna är programplanen. Varje kull kan detaljerat se vilka kurser som ingår i programmet och genom filterfunktionerna se kurser för en specifik inriktning, huvudområde med mera.

Programplan, exempel:

https://liu.se/studieinfo/program/6ciii/3262

Det finns direktlänkar till den specifika studieinformationssidan för en kurs/ett program från rekryteringssidan på liu.se. På så sätt kan ännu ej antagna studenter få mer detaljer om kursen/programmet.

Störst nytta av studieinformationssidorna har redan antagna studenter. Det är därför de finns representerade under en egen startsida och sökfunktion. Antagna studenter ska hitta till sidorna från student.liu.se eller från kursrummen och de kommande programrummen i Lisam.

student.liu.se - startpunkten för antagna studenter

Den naturliga startpunkten för tjänster och innehåll för antagna studenter är student.liu.se En liknande uppdelning och struktur finner vi på de allra flesta universitet och högskolor. På dessa sidor ryms väldigt mycket information samt portalfunktioner med länkar till de olika system som studenter behöver i sin vardag, exempelvis Lisam och tentamensanmälan.

Student.liu.se är dock så mycket mer än bara en portal med länkar till andra system. Här finns viktig information om studenthälsan, nyheter, föreningsinfo med mera.

Det är viktigt att antagna studenter får informationen att student.liu.se är deras naturliga startpunkt för att inhämta viktig information. Vi ser nu över hur detta kan förmedlas tydligare redan i antagningsmejl, på antagningssidor och i andra nyhetsflöden till våra antagna studenter.

Notera: i perioden från att en person blir antagen tills att hen börjar läsa på LiU och är registrerad finns antageninformation på liu.se/antagen.

 

Insidan - en renodlad webb för våra anställda

Insidan är LiU:s interna sidor och primära informationskanal till anställda. Sidorna finns på old.liu.se/insidan. Inom en snar framtid skapar vi en ny tydligare adress så att vi får samma struktur som student.liu.se. Den nya adressen blir insidan.liu.se (den gamla kommer också att fungera).

Bild: Skärmdump från liu.se/insidan

 

Vi gör också en rad andra åtgärder för att förtydliga för alla att Insidan är en separat webbplats som inte ska sammanblandas med liu.se. För tydlighetens skull renodlar vi nu sökfunktionerna på respektive webbplats. Vi har tidigare nyttjat en samlad söksida på nya liu.se för både extern och intern information, vilket har skapat en viss otydlighet. Inledningsvis var denna lösning dock nödvändig eftersom mycket extern information låg kvar på old.liu.se.

Det finns en önskan om att flytta in våra interna organisationssidor till strukturen insidan.liu.se/[institution]. Nu ligger dessa i en separat struktur [institution].liu.se, exempelvis www.isv.liu.se

Flera institutioner har på ett bra sätt renodlat sina interna organisationssidor så att det inte råder någon missuppfattning när man besöker dem. Se exempelvis www.ibl.liu.se, www.iei.liu.se eller www.isv.liu.se, där man tydlig ser att dessa sidor är interna och att man som medarbetare kan gå vidare och logga in till institutionens intranät. Ett naturligt steg blir då att placera dessa sidor under insidan.liu.se/[insititution]. Vi ber att få återkomma om detta.

Att vi numera har två organisationssidor per fakultet och institution är sannolikt den största förändringen som vi internt har att förhålla oss till i och med nya liu.se. För ett år sedan fanns en sida där vi blandande externt och internt innehåll. Vi har alltså nu möjlighet att vara mycket tydligare både mot våra externa besökare och våra interna kollegor. Extern information på liu.se och intern på insidan.liu.se.

En rekommendation är att ha Insidan som startsida i sin webbläsare. För anställda är detta den mest naturliga startpunkten för information och tjänster för det dagliga arbetet.

Innehåll riktat både till en extern och en intern målgrupp måste därför publiceras både på liu.se och på de interna sidorna.

Vi får många frågor om när LiU ska utveckla ett nytt intranät. Det finns ett brett önskemål om detta i hela organisationen, men i dagsläget är inga beslut tagna om tidsplan med mera. Tillsvidare är således nuvarande Insidan vårt intranät.

 

 


2018-02-12
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-12