Göm menyn

Nytt kursvärderingssystem

I höst får LiU ett nytt kursvärderingssystem som ersätter det tidigare KURT. Nu startar en tävling som arrangeras av kårerna för att hitta ett namn till det nya systemet.

Bild: Studenter vid datorEtt nytt kursvärderingssystem har diskuterats ett bra tag men nu sätts planerna i verket. En referensgrupp har satts samman som består av de fyra prodekanerna för utbildning, systemägarstyrelsens ordförande, en studentrepresentant, teknisk projektledare samt Kajsa Holmgren Peterson som implementeringsansvarig.

- LiU:s nuvarande LiU-gemensamma kursvärderingssystem har tjänat oss väl under många år men har med tiden blivit allt mer tekniskt omodernt, säger Roger Klinth, prorektor för utbildningsfrågor. Till exempel kommer inte den teknik KURT bygger på att vara kompatibel med tekniken i den nya version av Ladok som introduceras under 2019. Det kursvärderingssystem som håller på att utvecklas är också mer användarvänligt och ger större möjligheter till bearbetning av data, jämfört med nuvarande system. Därför tror vi att det nya systemet kan bidra till ökad svarsfrekvens och därigenom större tillförlitlighet. Ett lärosätesgemensamt kursutvärderingssystem är en viktig kugge i det kvalitetssäkringssystem för utbildning som LiU utvecklar. Ju fler studenter som regelbundet ger feedback på sina kurser, ju bättre underlag får vi för arbetet med utveckling av LiU:s utbildningsverksamhet.

Bild: Kajsa Holmgren Peterson, implementeringsansvarigStudenter och lärare har tillsammans arbetat fram frågorna i det nya systemet. Det innehåller ett antal ”fasta” Liu- och fakultetsgemensamma frågor men med möjlighet för kursansvariga att lägga till egna frågor.
- Efter varje kurs genereras en kursvärdering automatiskt och går ut till studenterna, säger Kajsa Holmgren Peterson. Lägger man inte till några egna frågor blir det bara de gemensamma frågorna som går ut.

Under våren kommer systemet att testas. 40 kurser, från alla fyra fakulteter för att få bredden, har utsetts till piloter. Efter utvärdering och eventuella justeringar ska systemet tas i skarp drift från höstterminen 2018.

- Det kommer att finnas underlag för lärare att utbilda sig i form av korta filmer och manualer, säger Kajsa Holmgren Peterson.
För de som ingår i piloten hålls särskild utbildning under våren då det dessutom ordnas tillfällen att arbeta med systemet med tillgång till hjälp och möjlighet att ställa frågor.

Det nya systemet har ännu inget namn. Det ska lösas med en tävling som arrangeras av studentkårerna. Den 12 februari går startskottet, därefter har alla studenter två veckor på sig att lämna in namnförslag. Bland de inkomna förslagen väljs några ut av kårerna och referensgruppen och därefter har alla studenter möjlighet att rösta på dessa i en finalomgång.
- Vi räknar med att det ska finnas ett färdigt namn under andra halvan av mars, säger Kajsa Holmgren Peterson.

Tävling - döp det nya kursvärderingssystemet!

 


Elisabet Wahrby 2018-02-12
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-12