Göm menyn

Utbildning i Lika Villkor

Den 1 februari startar LiU:s webbaserade utbildning i Lika Villkor. Lika villkorsfrågorna, om allas lika rättigheter och möjligheter, är mer aktuella än någonsin. Inte minst mot bakgrund av #MeToo-rörelsen.

Bild: Johanna Forsell, koordinator för Lika Villkor.Lika Villkorsarbetet har bedrivits vid LiU i över tio år. I dag är frågor om allas lika rättigheter och möjligheter mer aktuella än någonsin. #MeToo-rörelsen, som vittnar om många kvinnors utsatthet för kränkningar och övergrepp världen över, har aktualiserat betydelsen och behovet av utbildning i de här frågorna.
- Dessutom kommer hela tiden ny kunskap, praxis och lagstiftning på området. Nu vill vi på ett mer systematiskt sätt göra kompetensutveckling inom lika villkor tillgängligt för alla medarbetare vid LiU, säger Johanna Forsell, koordinator för Lika Villkor.

Utbildningen, som är på två timmar och tillgänglig på både svenska och engelska, kommer att finnas i Lisam från den 1 februari. Utbildningen är indelad i fyra delar. Man kan göra alla delar vid ett tillfälle eller dela upp dem, man kan jobba enskilt eller i grupp under t ex APT.

De fyra delarna är:

  • Varför Lika Villkor? Om Lika Villkor i en bredare samhällskontext, historiskt och juridiskt.
  • Genus och jämställdhet. Om genusforskningens utveckling och betydelse.
  • Normmedvetenhet. Om vad normer är, vilka konsekvenser de kan få på jobbet och hur en ökad normmedvetenhet kan bidra till ett mer inkluderande arbetsliv. 
  • Vad händer om någon blir utsatt för kränkande behandling vid LiU? Om två konkreta, och vad som skulle kunna vara ganska vanliga, situationer från det dagliga arbetet på ett lärosäte hur ärendehanteringen kan gå till och vilka typer av resurser och stöd som finns.
     

Varför ska jag gå den här utbildningen?
- Vi vill att alla medarbetare ska ha förståelse för och kunskap om lika villkorsfrågor. Det handlar dels om att bidra till en schysst, inkluderande arbets- och studiemiljö vid LiU, dels att verka för jämställda och jämlika arbets- och studievillkor men också att som medarbetare ha en beredskap för om någon form av kränkande behandling gentemot både medarbetare och studenter skulle uppstå. Studenter och samverkanspartners är pålästa och förväntar sig att LiU som viktig samhällsinstans ska vara en föregångare i de här frågorna, säger Johanna Forsell.

Nio procent uppger i den senaste medarbetarundersökningen att de upplevt kränkande särbehandling/mobbning någon gång.
- Det är ungefär som samhället i övrigt, säger Johanna Forsell. Målet är nolltolerans, men det är ett hårt och mycket angeläget arbete att nå dit.

Alla medarbetare har mycket att göra på jobbet. Hur ska man motivera dem att avsätta två timmar för den här utbildningen?
- Jag vill skicka med att lika villkor är angeläget i de allra flesta sammanhang på jobbet. Och jag vill t.o.m. påstå att integrering av lika villkor inom utbildning, forskning, samverkan och arbetsvillkor generellt ger bättre kvalitet. Det handlar både om ökad kvalitet i sitt eget arbete, men också om att ta ansvar för att utveckla och bidra till LiU som helhet. Vi har dessutom ett ansvar för att bidra till en god arbets- och studiemiljö vid LiU, och också veta vad vi ska göra om en kollega eller en student kommer till oss med upplevelser om kränkande behandling. Vår ambition med utbildningen är att ge medarbetarna verktyg för detta.  

Mer information och länk till utbildningen
 

 


Elisabet Wahrby 2018-01-31
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-31