Göm menyn

Snart start för första strategidialogen

Den 29 januari åker rektor ut på sin första strategidialog. Ett nytt grepp att bjuda in alla till dialog för att öppet diskutera LiU:s framtid och våra viktigaste gemensamma frågor.

Dialogerna kommer att vara uppdelade i två delar:

  1. Rektor berättar om de vägval och prioriterade satsningar LiU har gjort inför den kommande treårsperioden och redovisar bakgrunden till dessa.
  2. Workshop om LiU:s framtid. Utgångspunkt i två fördefinierade frågeställningar som man gruppvis diskuterar och besvarar.

Resultatet av strategidialogerna kommer in tidigt i LiU:s strategiprocess och verksamhetsplanering för 2019 och blir en viktig del för hur LiU planerar verksamheten och genomför prioriteringar. Universitetsledningen får en mer komplett och samlad bild av de utmaningar, möjligheter och prioriteringar LiU står inför.
 

Ta del av information innan dialogen
lisam.liu.se/strategidialog, kan du ta del av information som du behöver inför strategidialogerna - datum, tider, lokaler, kartor, förberedelsematerial, agenda, kontaktuppgifter m.m. Vi kommer att dela in alla deltagare i grupper beroende på tillhörigheterna lärare/forskare, doktorander, verksamhetsstöd. Kom i håg! Ta med din bärbara dator, surfplatta eller liknande. Workshopen sker i grupper och någon i varje grupp ombeds skriva anteckningar.

Två av dialogerna i nya lokaler
Eftersom vi fick in fler deltagare än det finns platser i två av våra egna lokaler, har vi flyttat just dessa dialoger till externa lokaler. Följande datum, tider och lokaler gäller:

  • NY LOKAL! Campus US: den 29 januari, kl 15.00–16.30, Quality Hotel Ekoxen
  • NY LOKAL! Campus Norrköping: den 30 januari, kl 13.00–14.30, Laxholmskällaren, Arbetets museum
  • Campus Valla: den 12 februari, kl 13.30–15.00, Ter1 i Terra, ingång 37B
  • Campus Valla: den 12 februari, kl 15.30–17.00, Ter1 i Terra, ingång 37B
  • Campus Valla: den 16 februari, kl 13.30–15.00, Ter1 i Terra, ingång 37B
  • Campus Lidingö: den 12 mars, kl 13.30–15.00

 


Sara Hammarsten 2018-01-23
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-17