Göm menyn

Samlad språkhjälp i Språkcentrum

I Språkverkstaden märks ett ökat behov av språkstöd till studenterna. Nu har IKK samlat kompetensen i Språkcentrum och erbjuder språkstöd till alla utbildningar och kurser.

Bild: Ulrika Örtenberg, koordinator på Språkcentrum, hjälper en studentMedan Språkverkstaden vänder sig direkt till enskilda studenter arbetar Språkcentrum på uppdrag av ansvariga för LiU:s alla kurser och program. Ulrika Örtenberg är koordinator på Språkcentrum, som startade hösten 2017.
- Vi har startat Språkcentrum för att vi ser att allt fler studenter behöver hjälp. De behöver insatser för att utveckla det akademiska språket under hela utbildningen. Språket är viktigt oavsett vad man läser och varje ämne har ”sitt” språk.
Organisatoriskt finns Språkcentrum på Enheten för svenska, flerspråkighet och kommunikation på avdelningen Språk och litteratur inom IKK. Medarbetarna är desamma som också arbetar i Språkverkstaden.

Inom Språkcentrum finns flera olika språkstödjande verksamheter samlade, exempelvis kursverksamhet och språkstöd riktade till studenter på Tekfak och Filfak inom CMTS (Centrum, människa, teknik och samhälle). Dessutom finns ett riktat stöd till lärarstudenter, både individuella åtgärder och generella, i så kallad akademisk introduktion.
- Just nu ges stödet till lärarstudenter men kan självklart erbjudas alla utbildningar, säger Ulrika Örtenberg.

Språkcentrum arbetar också på uppdrag i enskilda moment, exempelvis inför ett kandidatarbete. De fungerar också som rådgivare till lärare för till exempel hur de kan formulera en uppgift till studenterna så att de förstår bättre. Språkcentrum samarbetar också med Studenthälsan, bland annat med en seminarieserie för de som vänt sig till Studenthälsan för att få hjälp.

- Många av studenterna som behöver hjälp har dyslexi eller svenska som andraspråk, men självklart är alla välkomna, säger Ulrika Örtenberg. De har under hela sin skolgång fått hjälp med språket och på så sätt kunnat gå vidare till universitetet. Och här behöver de fortsatt hjälp. Behovet av att kunna läsa och skriva inom olika textgenrer ökar i hela samhället, oavsett vad man utbildar sig till eller kommer att arbeta med.

Hur har Språkcentrum fungerat den här första terminen?
- Det har fungerat jättebra! De workshops vi har haft med studenter, ungefär som en skrivarstuga, har varit väldigt uppskattade. I maj ska vi göra en utvärdering.

Kan vem som helst använda sig av Språkcentrums tjänster?
- Ja, visst! Det är bara att kontakta oss. Vi finns för både lärare och studenter.

Kontakt och mer info om Språkcentrum

 


Elisabet Wahrby 2018-01-15
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-15