Göm menyn

Miljöpristagare fick LiU att divestera

Det blev studentkampanjen Fossil Free Linköping som tog hem LiU:s miljöpris som i år delades ut för elfte gången. Ett hedersomnämnande gick också till Kalasgeneralen Hampus Back för ett miljömärkt event.

- Jätteroligt att det vi gjort uppmärksammas, sa gänget bakom Fossil Free Linköping när det tog emot diplom och prissumman på 5 000 kronor från LiU:s miljöstrateg Anna Karin Unger.

Bild: Amanda Eckegren, Lovisa Berglund, Albin Karlén och Filip Lövström, Hanna Lindström tar emot miljöpriset av LiU:s miljöstrateg Anna Karin Unger.Fossil Free är en gräsrotskampanj som startade på universitet i USA och som sedan 2011 spridits över världen. Syftet är att få företag och organisationer att se över sina placeringar så att de är fossilfria och miljömässigt hållbara, så kallad divestering. På LiU har kampanjen samlat in 800 namnunderskrifter, från både studenter och anställda, för påverka universitetet att placera fossilfritt och hållbart. Och lyckats. Sedan den 1 oktober gäller en ny kapitalförvaltningsstrategi där hållbarhetskrav är numera en av de styrande faktorerna för förvaltningen. Placeringar får inte ske i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av prospektering, exploatering, utvinning, produktion eller försäljning av fossil energi.

- Universitetets värdepappersportfölj är liten om man jämför med till exempel Lund och Uppsala. Men det handlar ändå om 70 miljoner kronor, sa Lena Törnborg, samordnarare för LiU:s stiftelsehantering, som också var med vid utdelningen av miljöpriset.

På plats för att ta emot priset var studenterna Amanda Eckegren, Lovisa Berglund, Albin Karlén och Filip Lövström, som alla läser Civilingenjör i energi - miljö – management, samt Hanna Lindström som läser till civilekonom.
- Fossil Free Linköping är en studentkampanj, berättar pristagarna. Men istället för att rikta oss till den enskilda människan och få den att ändra beteende, så siktar vi högre upp, till institutioner i samhället med hög status, som universitet till exempel, för att de ska se över sina placeringar så de blir mer miljövänliga.

Vad ska ni göra med prispengarna?
- Vi har inte hunnit prata så mycket om det än men pengarna går troligen till fortsatt kampanjarbete.

Bild: Kalasgeneralen Hampus Back fick hedersomnämnande.Vad är ert bästa tips för att ta personligt ansvar för miljön?
- Organisera sig, läsa på och ta ansvar. Men framför allt organisera sig.

LiU:s miljöpris har delats ut årligen sedan 2007. Vart annat år går priset till en anställd, vart annat år till en student eller studentorganisation. Speciellt i år var att juryn riktat ett särskilt omnämnande till KALAS-mottagningen 2017 och dess general Hampus Back som arbetat för att göra Kalasmottagningen till ett miljömärkt event enligt Håll Sverige Rent.
- Vi gick till exempel från tryckt till digital information och från glas till petflaskor, berättade Hampus Back vid prisutdelningen.

 

Motivering till miljöpriset:
Fossil Free Linköping har målmedvetet och med ett fantastiskt studentengagemang arbetat för att Linköpings universitets kapitalförvaltning ska vara miljömässigt hållbar. Under två har Fossil Free Linköping kampanjat, samlat namnunderskrifter och haft dialoger med universitetet vilket resulterat i att LiU:s placeringar nu är garanterat fossilfria och hållbara!

Motivering till Särskilt omnämnande
Ett särskilt omnämnande till Hampus Back som med stort engagemang arbetat för att göra KALAS-mottagningen 2017 till ett miljömärkt event enligt Håll Sverige Rent. LiU:s nya studenter välkomnas på ett miljömässigt hållbart sätt och får ett första möte med LiU som ett miljöanpassat universitet!

 

Tidigare artiklar om divestering:

Nytt nätverk vill divestera

Diskussion om divestering

 

 


Elisabet Wahrby 2017-12-19
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-12-22