Göm menyn

Välkommen på strategidialog

Alla anställda har bjudits in att delta i rektors strategidialoger. Vilka är LiU:s mål och prioriterade satsningar? Och vilken är din syn på framtida utmaningar och möjligheter?

Via mail har alla bjudits in att delta i rektors strategidialoger vid något av fem olika tillfällen under januari, februari och mars 2018.
En särskild hemsida med material och underlag för dialogen är under produktion.

Kolla din mail och anmäl dig via länken i inbjudan senast 8 december!

 


Elisabet Wahrby 2017-11-08
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-11-08