Göm menyn

Två doktorander prisas

Östgöta gilles doktorandstipendier går i år till forskning om kommunikation i livets slutskede och till styrning och hantering av förändringar i digitala miljöer.

Lisa Hjelmfors. Foto: Nana WaldréusÖstgöta Gille i Stockholm erbjuder två doktorandstipendium på vardera 15 000 kr till forskarstuderande vid Linköpings universitet varje år. I år tillfaller de Lisa Hjelmfors som forskar på kommunikation kring hjärtsviktens prognos och livets slutskede samt Truls Löfstedt vars forskning handlar om hur organisationer styr och hanterar förändringar i sina digitala miljöer.
Lisa Hjelmfors kommer från Linköping och har studerat till beteendevetare på LiU och tog därefter en masterexamen i medicinsk pedagogik innan hon började som doktorand på ISV (Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier) i Norrköping.

- Patienter med hjärtsvikt och deras närstående är oftast inte förberedda inför hjärtsviktens oförutsägbara förlopp vilket kan resultera i att patient och närstående upplever osäkerhet inför framtiden och har dålig livskvalitet i livets slutskede. För att försöka förbättra kommunikationen om prognos och livets slutskede mellan patient/närstående och hälso- och sjukvårdspersonal har jag tillsammans med mina handledare designat en intervention (kommunikationsutbildning och en checklista).
Handledare är Tiny Jaarsma, Anna Strömberg, Maria Friedrichsen och Jan Mårtensson.

Truls Löfstedt. Foto: Alexander Åkerberg.Truls Löfstedt kommer också från Linköping och har läst Systemvetenskap och masterprogrammet IT och Management innan han blev doktorand i informationssystemutveckling.

- Jag vill med min forskning underlätta ledning och styrning av organisationsförändringar kopplat till digitalisering, men också värna om organisationens medarbetare genom att belysa vardagliga arbetssituationer kopplade till IT. Min forskning fokuserar IT-styrning inom den offentliga sektorn i Sverige.

Stipendiet tilldelas doktorand som utfört ett prisvärt individuellt arbete vid någon av universitetets fakulteter. Stipendiet tilldelas företrädesvis den som bedriver forskning med anknytning till Östergötlands län respektive Linköpings stift och till exempel dess samhällsliv, näringsliv eller kulturliv.

Stipendierna överlämnas i Stockholm vid Östgöta Gilles årshögtid den 28 november.

Text: Jenny Ahlgren
Foto på Lisa: Nana Waldréus
Foto på Truls: Alexander Åkerberg

 

Östgöta Gilles stipendium

 

 

 


Elisabet Wahrby 2017-10-10Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-10-10