Göm menyn

De får medel för nyttiggörande

Forskningsresultat är en sak. Hur de kommer till nytta en annan. Av 42 ansökningar har nu 26 fått finansiering för att kunna nyttiggöra sin forskning.

Universiteten har ett ansvar att sprida de forskningsresultat som skapas. Men resurserna räcker inte alltid till. Med hjälp av medel från Vinnova, startade i våras LiU pilotprogrammet ”Verifiering för Nyttiggörande”, VfN, som erbjöd upp till 50 000 kr i finansiering för att sprida och tillgängliggöra forskningsresultat. Totalt kom 42 ansökningar in från elva av LiU:s 14 institutioner. Ansökningarna kom från både doktorander och professorer och 36 procent var från kvinnor.

Bild: Urban mining, resursåtervinning ur kommuners underjordiska infrastrukturSamverkansrådet, där bland andra samverkansdirektör Jan Axelsson, vicerektor Peter Värbrand, representanter för verksamheten och studenterna ingår, har nu beviljat 26 av dessa bidrag.
- Det var väldigt roligt att se bredden i ansökningarna, säger Maria Swartz, som koordinerat utlysningen. Förhoppningen är att vi kan lära av varandra, att man kan tänka på så många olika sätt kring nyttiggörande. Och för oss, centralt på LiU, är det ett sätt att lära oss vad forskarna behöver för att nyttiggöra forskningen.

Några exempel på ansökningar som fått finansiering är:

  • ITN: Ljudets möjligheter att förhöja en upplevelse. Ansökan: Demonstrator för publika miljöer, tid för etablering av samarbeten, konferensresa.
  • Tema: Resursåtervinning av t ex metaller ur Norrköpings och Linköpings underjordiska infrastruktur (bilden). Ansökan: Framtagande av teateruppsättning tillsammans med Långsjö teater och Norrköpings konstmuseum för spridning till skolungdomar.
  • IKE: Vikten av genomtänkt pedagogik vid simuleringsträning av förlossningspersonal. Ansökan: Deltagande och resa för konferens för praktiker (vårdpersonal, lärare)
  • Tema: Yngre mäns oro för prostatan. Ansökan: Informationsfilm för sociala medier angående prostatan.

Redan 2014 fanns Vinnova-projektet Verifiering för Samverkan. Flera universitet deltog och syftet var att hitta ny samverkan med externa parter. Det fick bra respons, många ansökningar kom in.
- Den här gången tar vi det ett steg vidare, säger Maria Swartz. Nu handlar det om nyttiggörande. Nyttiggörande är målet, samverkan är ofta medlet men inte nödvändigtvis i tidigt stadium. Vad behövs för att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskningen?

Under nästa år kommer LiU göra en uppföljning för att se hur det gått för projekten som beviljats medel.
- Vi vill gärna göra det här igen, uppenbarligen finns det ett intresse, säger Maria Swartz. Men eftersom det här är Vinnovas medel vet vi inte hur det ser ut framåt, finansiering för forskning och samverkan håller på att förändras.

Utbetalningsbeslut VfN (pdf)

 


Elisabet Wahrby 2017-08-22Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-22