Göm menyn

Vallastaden – frågor och svar

Förhandsintresset för Vallastaden 2017 tyder på att det kommer att bli en mycket välbesökt expo. LiU är närmaste granne. Hur kommer det stora intresset att påverka oss som arbetar här?

Bild: Vallastaden. Foto: VallastadenNär kommer Bo- och samhällsexpot vara öppet?
Vallastaden 2017 har öppet 2 - 24 september, måndag till fredag kl. 10-19 och lördag-söndag kl. 10-17.

Vad kostar det?
Inträde till expoområdet kostar 100 kr, barn under 16 år går in gratis. Det finns också speciella branschbiljetter som ger tillgång till föreläsningar och guidade visningar.

Kan LiU-medarbetare få fribiljetter?
Nej, tyvärr. LiU-medarbetare får betala samma pris som andra besökare.

Hur många besökare kommer det att bli?
Målen är högt satta från expobolaget, 100 000 besökare totalt varav 10 000 branschbesökare. Men förhandsintresset tyder på att det kan komma att bli mycket välbesökt. Det finns en maxgräns på 15 000 personer inne på området per dag vilket utöver expobesökarna inkluderar de boende och de som arbetar i fastigheterna.

Hur påverkas tillgängligheten till LiU vad gäller in- och utfarter, parkering eller ökad trafiktillströmning? Ska jag som medarbetare tänka på något särskilt?
Expoområdet ligger granne med campus Valla och självklart kommer det att märkas att ett stort antal besökare söker sig dit under september. Arrangörernas förhoppning är att många besökare kommer att ta Östgötatrafikens bussar till och från området, bussar som kommer att förstärkas vid behov.

Sannolikt kommer också många besökare med bil. De kommer att hänvisas med skyltning från E4:an till parkeringsplatser på östra sidan Vallastaden med infart från Lambohovsleden vid Åsmestadsrondellen. För besökare med lite lokalkännedom kan det säkert vara lockande att parkera bilen på campus Valla, vilket kan påverka medarbetare på LiU.

Kan man som LiU-anställd hjälpa till och jobba under expon? Och vem vänder man sig till i så fall?
LiU medverkar i fem utställningar som alla behöver bemannas med entrévärdar till de lägenheter där LiU har utställningar och/eller att vara på plats inne i lägenheterna. Inga särskilda kunskaper krävs, arbetet handlar snarast om att hjälpa besökare till rätta och se till att inte för många vistas i lokalerna samtidigt.
Ta chansen att vara med på ett unikt event. Kontakta: Disa Nyström Bennich på mail disbe568@student.liu.se

Vilka forskningsområden, utbildningar eller annan verksamhet visar LiU upp?
I första hand områden och utbildningar som har en naturlig koppling till samhällsplanering och människors boende. Detta kommer att visas som utställningar i fyra visningslägenheter. Det kommer också att finnas en demonstration av framtidens lärmiljö, ett Active Learning Classroom, och ett showroom där olika forskningsområden presenteras på ett mer populärvetenskapligt sätt.

Kan man förlägga sin undervisning till Vallastaden under expot? Och vem vänder man sig till i så fall?
Ja, det finns ett schema för den läromiljö som byggts upp, Active Learning Classroom. Den som vill använda sig av den miljön för undervisning ska kontakta Sofia Hinnersson på sofiahinnerson@gmail.com (Sofia är en av de studenter som arbetar med LiU:s del av expon).

Finns det några nya restauranger/caféer i Vallastaden och kan man som LiU-anställd komma in under expon och äta där?
Det kommer att finnas matvagnar i anslutning till området som man naturligtvis kan köpa mat från. För att kunna köpa mat från de restauranger och matvagnar som finns inne på expoområdet måste man dock lösa biljett.

Vart hänvisar man expo-besökare som inte hittar till expon? Finns det någon huvudentré/reception dit man kan hänvisa?
Det kommer att finnas två tydligt skyltade ingångar till expoområdet, dels vid infarten från Lambohovsleden, dels vid Nobeltorget.

En tråkig men nödvändig fråga i sammanhanget; hur rigorösa kommer säkerhetskontrollerna att vara under expot?
Hela området är inhägnat och kommer att vara bevakat dygnet runt. Samtidigt är det ett bostadsområde där hyresgäster, hantverkare och flera andra yrkesgrupper ska kunna leva och arbeta så vanligt som möjligt under tiden som expon pågår. Det kommer därför vara god bemanning vid ingångarna för att hjälpa alla dessa på bästa sätt.

Vill du vet mer om vad LiU gör i Vallastaden?
LiU i Vallastaden

Vill du veta mer om Bo- och samhällsexpon Vallastaden 2017?
Vallastaden 2017

 


Elisabet Wahrby 2017-08-22
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-22