Göm menyn

Klart med avgifter på Regionens parkeringar

Parkeringsavgifter kommer att tas ut på Region Östergötlands personalparkeringar från och med den 15 september i år. Nu är det klart hur betalningen ska gå till och vad det ska kosta att parkera vid sjukhusen.

Det var i augusti förra året som regionstyrelsen beslutade att införa avgifter på personalparkeringar som har ett marknadsvärde.

Timtaxa och månadsbiljett. På sjukhusen kommer medarbetarna att kunna betala parkeringsavgiften per timme med en maxtaxa per dygn eller välja att köpa en 30-dagarsbiljett. Taxan vid Universitetssjukhuset i Linköping blir 12 kronor per timme och 550 kronor för en 30-dagarsbiljett. Vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Lasarettet i Motala och Närsjukvården i Finspång blir taxan 6 kronor per timme och 300 kronor för en 30-dagarsbiljett. Avgiften på natten blir lägre.

- Avgifterna ska motsvara parkeringens marknadsvärde. Till grund för bedömningen ligger en egen utredning av aktuella taxor vid närliggande parkeringar. Skatteverket har tagit del av utredningen och avgifterna stämmer överens med marknadsvärdet, säger Åsa Hedin Karlsson, ekonomidirektör i Region Östergötland.

Digital betaltjänst. Betalningen av parkeringsavgiften kommer att ske via ett digitalt system.
- Det är en smidig lösning som liknar andra vanliga betaltjänster som finns för parkering i stadsmiljö, säger Eva Roos Grefberg, projektledare, Centrum för verksamhetsstöd och utveckling.

Alla som vill använda betaltjänsten kommer först att behöva skapa ett användarkonto. Till kontot kopplar man ett betalkort och registreringsnumret på den eller de bilar man vill parkera. Sedan sker betalningen på olika sätt.
- På parkeringar utan bommar betalar man avgiften i en app som man laddar ner till sin mobiltelefon. Vid US, där parkeringen har bommar, behövs inte appen. Där dras avgiften automatiskt eftersom betaltjänsten kopplas till e-tjänstekortet eller LiU-kortet som används när man kör in och ut på parkeringen.
- Mer information med tydliga instruktioner för hur betalningen ska gå till kommer i god tid innan avgifterna börjar tas ut, säger Eva Roos Grefberg.
För den som inte vill använda betaltjänsten kommer det även att vara möjligt att betala avgiften i betalautomater på sjukhusparkeringarna.

Alla parkeringar med marknadsvärde. Beslutet om parkeringsavgifter gäller för alla personalparkeringar i Region Östergötland som bedöms ha ett marknadsvärde. Införandet startar den 15 september.

- Vi är inte klara med alla detaljer för de mindre parkeringarna. De har olika praktiska förutsättningar, exempelvis beroende på vem som äger fastigheten och därför kan betalningshanteringen bli en annan.  Medarbetare på de arbetsplatser som berörs kommer att få mer information efter hand, säger Eva Roos Grefberg.

 

En sida med frågor och svar om införandet av parkeringsavgifter finns på Region Östergötlands webbplats.
Till Frågor och svar om parkeringsavgifter

 

 


Elisabet Wahrby 2017-05-16
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-05-16