Göm menyn

LiUPhD lyfter doktorandfrågorna

Sedan två engagerade doktorander startade doktorandsektionen LiUPhD för tre år sedan är doktorandfrågorna på LiU-agendan på ett helt annat sätt. Vad har hänt under de här åren?

Bild: Fredrik Lindeberg, grundare av LiUPhDDoktoranderna på LiU utgör en tredjedel av alla anställda. I LADOK finns 1 300 registrerade på forskarutbildning. Det borde finnas ett gemensamt forum för dem, både för sociala aktiviteter över fakultetsgränserna och för att ta tillvara doktorandernas frågor och intressen. Fredrik Lindeberg på IEI och hans doktorandkollega startade doktorandsektionen LiUPhD den 17 mars för tre år sedan.

Vad har hänt sedan dess?
- Vi har dunkat in doktorandfrågorna på kårernas agenda på ett helt annat sätt. Numera har vi officiellt uppdrag från Stuff och LinTek att representera doktoranderna på alla fakulteter utom Medfak, som har sin egen sektion DOMFIL. Vi har tillsatta doktorander i universitetsstyrelsen, fakultetsstyrelser, institutionsstyrelser, forskarutbildningsnämnder, i Forum för forskarutbildning och i centrala anställningsnämnden. Vi har också fått upp doktorandfrågor i Studentledningsrådsmötena, där kårerna möter universitetsledningen och där kårerna får sätta agendan. Och vi är med på introduktionsdagar för nyanställda. Vi ”finns” på ett helt annat sätt nu.

När ni startade handlade mycket av arbetet om att hitta doktorander och att ordna sociala aktiviteter. Vilka frågor driver ni nu?
- Vi når ut till fler nu, ryktet sprids, men vi går fortfarande och knackar dörr för att hitta nya. Och det sociala är fortfarande en viktig del, framför allt för internationella studenter, därför är sektionens språk alltid engelska. Vi har en sommarsittning och en nobelsittning varje år tillsammans med DOMFIL som vi samarbetar mer och mer med. Och uppskattade pubar på Kårhuset Kollektivet en gång i månaden.

Bild: LiUPhD i märkesbacken. Foto: LiUPhD- Frågor som vi driver nu är bland annat prolongationsfrågan, det vill säga att kostnaden för den tid som doktorander sitter i styrelser eller nämnder ska inte belasta forskningsbudgeten. Det här har inte riktigt fungerat bra.

- Kursutvärdering är en stor puck. Enligt högskolelagen ska alla kurser utvärderas. Det görs på vissa kurser men det borde göras mer strukturerat. Just nu lutar det åt att vi kan få igenom en standardiserad utvärdering av de obligatoriska kurserna.
- En annan sak som vi inte är nöjda med är att arbetsspråket i många styrelser och nämnder är svenska. Det gör att internationella doktorander inte kan vara representanter.

Ni har hunnit med väldigt mycket på de här tre åren. Vad är det som driver dig?
- Ja, jag är faktiskt själv lite imponerad. Och jag har lärt mig väldigt mycket. Jag är en jätteföreningsmänniska, jag vill kunna påverka och verka i andra strukturer än de rent formella. Det är kul och viktigt att göra sin röst hörd. Doktorander är morgondagens lärare, det borde vara viktigt även för LiU.

Vad skulle du vilja säga till de som tvekar att komma med i LiUPhD?
- Vi representerar alla, vill man påverka – gör det via oss, vi är ett påverkansorgan. Doktorander är både anställda och studenter, för oss handlar frågorna inte bara om vilka veckor man får semester utan om hur man kan förbättra sin tillvaro som doktorand.

- Nu har vi snart årsmöte, kom och kandidera. Vi vill ha en bred styrelse. Och även om man inte vill sitta styrelsen – kom på mötet!

 

Årsmöte LiUPhD

  • Torsdag 27 april kl 17.30, Sal T1, C-huset Campus Valla

 

Officiella sidan:
http://liuphd.se/

LISAM:
https://liuonline.sharepoint.com/teams/ts1/liuphd/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx

Facebook:
https://www.facebook.com/LiUPhD

 

Tidigare artikel: LiUPhD – ny sektion för doktorander

 


Elisabet Wahrby 2017-04-21
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-04-24