Göm menyn

Enklare – sökdriven – med besökaren i fokus!

När du på onsdag skriver in www.liu.se i webbläsaren kommer resultatet se helt annorlunda ut. För det är då vi växlar över till den nya, externa LiU-webben.

Bild: Rektor Helen Dannetun och kommunikationsdirektör Mariethe Larsson visar upp den nya webbplatsen.Den 15 februari är en milstolpe i LiU:s historia. Då är resan från en 20 år gammal webbplats med över tre miljoner sidor över, och vi har nått målet med en slimmad, modern webb, anpassad för våra besökare.

- En modern webbplats är till för att serva besökaren och ge så bra förutsättningar som möjligt att lätt och snabbt hitta den information man söker, säger Mariethe Larsson, kommunikationsdirektör som tillsammans med IT-direktör Joakim Nejdeby varit huvudansvarig för arbetet med att ta fram LiU:s nya externa webbplats.

Webbprojektet har pågått under 2013 – 2016 och många medarbetare har varit involverade i arbetet. Det har varit ett komplext projekt bland annat på grund av teknisk utveckling för att bygga samman nya webben med utbildningsdatabasen Bilda, Diva, Lisam och MinIT för att automatiskt kunna hämta upp information.

- Det är angeläget att vi tillsammans hjälps åt för att öppna den nya LiU-webben, och att övergången sker på ett bra sätt, säger Helen Dannetun, rektor. Bara om vi hjälps åt kan vi visa att mottot ”förnyelse är vår enda tradition” stämmer – även när det gäller webben!
- Jag vill också rikta ett riktigt stort tack till alla som under de senaste åren arbetat hårt för att vi nu kan gå i mål.

Jörgen Nybrolin har varit projektledare för lanseringen av den nya webben sedan augusti förra året.
- Projektet har varit bredare och spänt över fler system och fler områden än jag först trodde.

En positiv effekt som blivit en konsekvens av webbprojektet är fakultetsgemensam studieadministrativ information, så att presumtiva studenterna lättare kan jämföra innehåll och upplägg i olika kurser och program. Tidigare jobbade man på olika sätt på olika fakulteter och det blev svårare för studenter att jämföra. De här sidorna kommer dessutom att utvecklas vidare och bli än mer informativa under våren.

Bild: Den nya webbplatsen visas på i-Pad. Projektet har också varit mer komplicerat än vad Jörgen Nybrolin kunde ana. Till synes enkla krav har visat sig kräva en hel del eftertanke för att bli rätt.
- Ett exempel är vilka program- och kursomgångar som ska visas. Ibland vill vi visa upp framtida tillfällen redan nu i februari 2017, exempelvis program som startar vt 2018. Men inte alla program eftersom hela utbudet för 2018 inte beslutat. Vissa kurstillfällen har sen antagning eftersom de börjar sent in på terminen och behöver av den anledningen visas som sökbara längre än andra.
- Eftersom vi försöker automatisera så mycket som möjligt och skapar enhetliga mallar så långt det går blir det ett intrikat problem att hantera alla undantag.

Hade man inte kunnat vänta med lanseringen ett tag till?
- Nej, det är det vi inte kan. Den studentrekryteringsinformation som finns på den gamla webbplatsen är inte fullständig. Det beror på att de sidorna hämtar information från den gamla kursdatabasen som inte längre är uppdaterad eftersom vi nu har Bilda. Redaktörerna har också under lång tid arbetat med att dubbelpublicera i både den gamla och den nya sajten vilket tär på resurserna. Därför måste den nya webbplatsen lanseras nu.

Det har varit ett mycket intensivt arbete bland redaktörer och utvecklare under de senaste månaderna och efter lanseringen kommer utvecklingsarbetet att fortsätta under våren. Det finns en lång lista på saker som ska göras klart. Men det kommer inte att ta slut där, en modern webb måste ständigt fortsätta att följa med i sin tid.

- Det här är det första steget, och det känns verkligen skönt att vi nått hit. Men webbplatsen, som är vår viktigaste kommunikationskanal, måste fortsätta att förändras och utvecklas i takt med besökarnas behov, säger Mariethe Larsson.

 

Hur hittar jag till Insidan/LiU Anställd?
I sidfoten, längst ned på varje sida på den nya webben, finns en länk som heter "LiU Anställd". Genom att klicka på den kommer besökaren till http://www.liu.se/insidan. Innehållet här har i stora drag inte förändrats i och med övergången till den nya externa liu.se.
 
När stängs Polopoly ner?
Den gamla webbmiljön i systemet Polopoly kommer successivt att fasas ut. Under en tid – ca 6 månader efter lansering – kommer den att finnas kvar som en internwebb för i första hand studenter och anställda men även viss extern information kommer man att nå via den gemensamma sökfunktionen. Därefter gör vi den oåtkomlig för externa besökare ytterligare en tid. Det finns internt material här som fortfarande används, och systemet kommer därför att behöva fasas ut under en tid.

Undrar du över något mer med nya webben? Eller den gamla?

Webbredaktionen har samlat vanliga frågor och svar

 


2017-02-13
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-02-14