Göm menyn

Dags att tycka till om arbetsmiljön

 

Om ett par veckor kan medarbetare och doktorander hålla utkik efter ett mail från rektor. Då är det dags igen att fylla i medarbetar- och doktorandundersökningen.

Medarbetar- och doktorandundersökningen är ett viktigt verktyg i universitets arbetsmiljöarbete. Såhär säger rektor Helen Dannetun i filmen om årets undersökning:
- Genom att svara på medarbetarenkäten så kan alla göra sin röst hörd, både när det gäller arbetsmiljö och arbetsklimat. Det skapar en förutsättning för att vi ska kunna utveckla universitetet så att vi blir ännu starkare.

Bild: Monika Rissanen och Sophie Dufwenberg- Det är inga stora förändringar från undersökningen för två år sedan, säger Monika Rissanen på HR-avdelningen. Vi vill behålla jämförbarheten med tidigare år.
Sedan några år sedan har man slagit ihop medarbetarundersökningen och doktorandundersökningen för anställda doktorander. Övriga doktorander får enbart doktorandundersökningen.
- Det uppskattas av doktoranderna att inte få två olika undersökningar vid två olika tidpunkter så det upplägget fortsätter vi med, säger Monika Rissanen.
I år är det Sophie Dufwenberg på studentadministrativa enheten som ansvarar för doktorandundersökningen.

- Vi har anpassat och förtydligat några frågor i doktorandundersökningen sedan förra undersökningen för att få större användbarhet av resultatet. Den engelska versionen har vi anpassat ganska mycket för att den bättre ska spegla den svenska.
Det är viktigt att relationen mellan handledare och doktorand fungerar bra. Därför har frågorna om den relationen fortsatt stort fokus i doktorandundersökningen. Liksom frågor om stress som är ett problem bland många doktorander.

Svarsfrekvensen låg förra gången på 77 procent för medarbetare och 63 procent för doktoranderna.
- Det är viktigt att behålla den höga svarsfrekvensen, säger Monika Rissanen. Ju högre svarsfrekvens desto mer tillförlitligt är resultatet och desto mer värdefullt är det för arbetet med att utveckla vår arbetsplats.

För mer information, läs FAQ, frågor och svar om medarbetar- och doktorandundersökningen

Viktiga datum

  • 22 februari: Enkäten mailas ut
  • 15 mars: Sista datum för att svara
  • 11 april: Resultatet redovisas på Campus Valla
  • 12 april: Resultatet redovisas på Campus US och Campus Norrköping

 

Vill du ha filmen med svensk undertext? Klicka på kugghjulet i det nedre högra hörnet. Klicka på ”Undertext (2) och välj ”svenska”.

 

 


2017-02-08
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-02-09