Göm menyn

Nytt avtal för resebyråtjänster

Idag, 1 februari, börjar ett nytt avtal för resebyråtjänster med Via Egencia att gälla och därmed upphör vårt avtal med BCD.

LiU kommer vara en av Via Egencias största kunder i Sverige. Via Egencia har stor erfarenhet av att samarbeta med offentlig sektor och de ingår i en global organisation med verksamhet i över 60 länder. I Sverige finns kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, det är kontoret i Stockholm som kommer att serva LiU med resebokningar. Via Egencia levererar idag resebyråtjänster till bland annat Sveriges Riksdag, KTH, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Skatteverket, Försäkringskassan och SVT.

I upphandlingen har det ställts skärpta krav på tjänstens utförande vad gäller bokningsförfarande, fakturering och IT-säkerhet. Därtill har ett antal fokusområden utgjort stommen av anbudsutvärderingen. Aspekter såsom självbokningssystem, resurstillsättning, personlig service, jourservice, säkerhet, statistik och avvikelsehantering har utvärderats. Anbudsgivarna har bedömts på dels det skriftliga anbudet men även genom en anbudspresentation med ett tillhörande intervjumoment. Arbetsgruppen har även testat användarvänligheten och funktionaliteten i självbokningssystemet.

För mer information, se Resesidan


Elisabet Wahrby 2017-02-01
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-02-01