Göm menyn

Uppdaterad språkguide

Nu finns en uppdaterad version av Linköpings universitets språkguide på Insidan.

Bild: Språkguide omslag.En nyhet är att den svenska och den engelska guiden har slagits samman till en, eftersom de flesta vid universitetet i dag behöver kommunicera på båda språken.

Den förra språkguiden kom ut våren 2014. Det finns två skäl för uppdateringen. Dels har det skett några viktiga innehållsförändringar sedan den förra guiden trycktes (framför allt namnbytet från Hälsouniversitetet till Medicinska fakulteten), dels har LiU bytt grafisk profil.

Befattningar och titlar som tillkommit under de senaste tre åren har fått översättningar i guiden. Översättningen av titeln ”docent” har också ändrats. Många framförde kritik mot den tidigare översättningen ”reader”. Dekanerna och HR-direktören har därför gemensamt beslutat att använda ordet ”docent” även på engelska, något som har blivit mer vanligt på senare tid.

Guiden finns som pdf-fil och kan laddas ned här

 


Maria Karlberg 2017-01-25
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-01-25