Göm menyn

Ny resebyrå

LiU har tecknat ramavtal om ny resebyråtjänst. Från 1 februari 2017 heter resebyrån Via Egencia Sweden AB och LiU blir därmed en av företagets största kunder.

Egencia har erfarenhet av att samarbeta med offentlig sektor och levererar idag resebyråtjänster till bland annat Sveriges Riksdag, KTH, Göteborgs och Lunds universitet, Skatteverket, Försäkringskassan och SVT.

Bolaget ingår i en global organisation med verksamhet i över 60 länder. I Sverige finns kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är kontoret i Stockholm som kommer att serva LiU med resebokningar.

Avtalet med Egencia börjar gälla 1 februari 2017 och gäller till och med 31 januari 2019, med möjlighet till förlängning till och med 31 januari 2021.

I upphandlingen har LiU ställt skärpta krav på tjänstens utförande vad gäller bokning, fakturering och IT-säkerhet. Därtill har ett antal fokusområden utgjort stommen i anbudsutvärderingen. Det handlar bland annat om självbokningssystem, resurser, personlig service och jourservice.

Resebokningar sker via personlig service (telefon eller mail). Resor kan även bokas via Egencias självbokningssystem. Kontaktuppgifter för bokning kommer att meddelas närmare avtalsstart.

Läs mer om Egencia och det nya avtalet på LiU:s resesida

 

 

 


Elisabet Wahrby 2016-12-19
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-12-19